Skip to main content
Institut for Design, Medier og Uddannelsesvidenskab

I Centret for AI Etik udforsker vi etiske spørgsmål i tilknytning til etisk ansvarlig udvikling og anvendelse af kunstig intelligens. Centeret har en styregruppe bestående af eksperter fra humanistiske, samfundsvidenskabelig og datalogiske forskningsmiljøer samt erhvervslivet. 

Kunstig intelligens har potentiale til at gøre gavn inden for en række samfundsmæssigt vitale områder. Men forventningerne til kunstig intelligens kan kun realiseres, hvis vi forholder os til etiske problemstillinger, såsom spørgsmål om tillid, ansvarsplacering, privathed og strukturel betinget ulighed. Derfor fremmer centret forskning, der omhandler etisk ansvarlig design, udvikling og anvendelse af kunstig intelligens.

AI-etik bedrives i snitfladen, der fokuserer på etiske principper, rettigheder, sociale, situerede og kulturelle praksisser samt tekniske udfordringer. På den baggrund er det centrets ambition at opbygge og kultivere et stærkt interdisciplinært forskningsmiljø, der baserer sig på forskningsexcellence inden for datalogi, data science, de tekniske videnskaber, samfundsvidenskab og humaniora.  

Centret for AI Etik faciliterer interdisciplinær forskning og uddannelse samt dialog med det omgivende samfund med henblik på at fremme udvikling og brug af kunstig intelligens, der respekterer autonomi, værdighed, menneskerettigheder, inklusion og social retfærdighed.