Skip to main content

Søer i fritiden

Tag med på søcamp

Undersøg naturen, mens du er i den.

I samarbejde med naturskoler, skoler, frivillige foreninger mv. har Søer i fritiden udviklet konceptet Søcamps. 

Søcampen strækker sig over 3 dage, hvor børn og unge arbejder med den grundlæggende viden omkring søer  og vandhuller. De lærer om søernes biologi, dyr og planter, vandkvalitet mv. og laver masser af små forsøg og sjove aktiviteter. De skal bygge deres egen vandkikkert, undersøge søernes vandkvalitet, undersøge dyre- og plantelivet og vil kort sagt være små ferskvandsbiologer i  tre dage.

Det er studerende og ansatte fra Biologisk Institut, som står for forløbet og varetager formidlingen i samarbejde med naturvejledere, naturskoler og foreninger. 

  • Alle børn ml. 8-14 år kan deltage og camp’en, men der kan max deltage 16 per camp.* 
  • Vores camps er uden overnatning, men med planlagte aktiviteter i tidsrummet kl. 9 - 15.00 alle tre dage. 
  • Pris: 150 kr. inkl. mad/drikke i løbet af dagen. 

Som en del af søcampen vil der undervejs være en konkurrence, hvor opgaven er at lave en lille plakat om søen. En jury udvælger og præmierer de bedste.

Vil du med på Søcamp i 2024?
I  2024 afvikles tre Søcamps:

Tilmelding Svendborg Natur- og Miljøskole, 18. - 20. maj 2024Fuldt booket.

Tilmelding Trente Mølle, 1. - 3. juli 2024

Tilmelding Syddansk Universitet, 13. - 15 oktober 2024Tilmelding åbner 13. juli kl. 9.00

    

Nærmere information omkring det praktiske sendes direkte på mail til den oplyste adresse i god tid inden camp'en. 

Besøg os også på Facebook: www.facebook.com/Soerifritiden,  eller send en mail til: soerifritiden@sdu.dk  

Vi glæder os til at se jer.

* Hvis deltagerantallet ikke når 8, påkalder vi os retten til aflysning, hvorved betaling vil blive ført tilbage. 


Projektet Søer i fritiden på Syddansk Universitet er finansieret af Villumfonden.

Det følgende er billeder fra tidligere Søcamps: 

Soecamp

Test af hjemmebygget vandkikkert i forbindelse med søcamps-forløb. Foto: Søer i fritiden

 

fangdyraktivitet1
 
Fangst af dyr med ketchere og net i Tarup-Davinde. Foto: Søer i fritiden

 

fangdyraktivitet4

Overblik og sortering af dyr. Foto: Søer i fritiden


fangdyraktivitet2

Eksempel på fundne dyr under søcamp. Foto: Søer i fritiden

 

fangdyraktivitet3
 
Undersøgelse af fundne dyr i mikroskop og stereolup. Foto: Søer i fritiden

 

stafetpuslespil

Stafet med søens dyr i fokus. Foto: Søer i fritiden

 

samlingdyrepuslespil

Samling af pusleslpil med søens dyr. Foto: Søer i fritiden


Sidst opdateret: 22.08.2023