Skip to main content

Søer i fritiden

Tag med på søcamp

Undersøg naturen, mens du er i den.

Vi udvikler konceptet ”søcamps” i samarbejde med naturskoler, skoler, frivillige foreninger mv.

Søcampen strækker sig over 2-3 dage med/uden overnatning, hvor børn og unge arbejder med den grundlæggende viden omkring søer kombineret med små forsøg og fysiske undersøgelser. Undervejs vil der være sjove og samarbejdskrævende aktiviteter.

Alt formidling vil blive varetaget af studerende fra SDU i samarbejde med naturvejledere, naturskoler og foreninger.
Som en del af søcampen vil der undervejs være en konkurrence, hvor opgaven er at lave en lille film eller plakat om søen. En jury udvælger og præmierer de bedste.

 Vil du med på søcamp i efterårsferien?
Projektet Søer i fritiden afholder Søcamp 18. - 20. oktober kl. 9-15.

Tilmelding her.

På camp’en arbejder børn og unge med aktiviteter omkring søer og vandhuller. De lærer om søernes biologi, dyr og planter, vandkvalitet mv. og laver masser af små forsøg og sjove aktiviteter. De skal bygge deres egen vandkikkert, undersøge søernes vandkvalitet, undersøge dyre- og plantelivet. Kort sagt være små ferskvandsbiologer i 3 dage. Det er studerende og ansatte fra Biologisk Institut, som står for forløbet. 

Alle børn ml. 8-14 år kan deltage og camp’en afholdes ved shelterpladsen ved Østersøen i Tarup-Davinde, øst for Odense

Der kan max deltage 16 børn og unge. Pris: 150 kr. inkl. mad/drikke i løbet af dagen indbetales v/tilmelding på Mobile Pay 650682; oplys deltagerens navn i kommentarfeltet.

Nærmere information omkring det praktiske sendes direkte på mail til den oplyste adresse i god tid inden camp'en. 

Besøg os også på Facebook: www.facebook.com/Soerifritiden,  eller send en mail til: soerifritiden@sdu.dk  

Vi glæder os til at se jer.

Projektet Søer i fritiden på Syddansk Universitet er finansieret af Villumfonden.

Soecamp

 Test af hjemmebygget vandkikkert i forbindelse med søcamps-forløb. Foto: Søer i fritiden
 

Sidst opdateret: 02.09.2021