Skip to main content
DA / EN

Søer i fritiden

Projektets partnere

Se hvem der er med i projektet her

Syddansk Universitet:

  Lektor Sara Egemose, Biologisk Institut har stor faglig ekspertise indenfor søøkologi med 15 års relevant forskningserfaring. Derudover har hun igennem årene samarbejdet med og formidlet viden til borgere, foreninger, uddannelsesinstitutioner, lodsejere, mv. Senest har hun været faglig ansvarlig for Citizen Science-projektet "Find en sø". Sara er koordinator og kontaktperson for Søer i fritiden.  
   Thomas Kaarsted, Souschef ved SDU's bibliotek og leder af SDU Videncenter for Citizen Science.
   Anne Kathrine Overgaard, Kontorchef, Den Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Kontaktperson for SDU Videncenter for Citizen Science
   Theis Kragh, Lektor i ferskvandsøkologi med mange års erfaring indenfor formidling af søøkologi.
   Kasper Reitzel, Lektor i ferskvandsøkologi med mange års erfaringen indenfor formidling af søøkologi.
   Lotte Reuss, Videnskabelig assistent
  Anna Louise Okholm, Videnskabelig assistent 
   Christina S. B. Greve, Folkeskolelærer og Jordbrugsteknolog

Andre partnere:

Kristian Hvidtfelt Nielsen, Lektor og Centerleder for Videnskabsstudier, Aarhus Universitet. AU bidrager med opsamling og formidling af projektets naturvidenskabelige kompetencer.  
Odense Kommune, SFO´er v. Souschef Lise K. Knattrup (kontaktperson), Tingløkkeskolen og Souschef Anne Kristine K. Riis, Kroggårdsskolen. De bidrager til udviklingen, implementering og udbredelsen/formidlingen af projektets aktiviteter indenfor deres målgrupper.
Tarup Davinde I/S - Naturskolen Åløkkestedet: Naturvejleder Henrik Kalckar Hansen. Naturskolen bidrager til udvikling, afprøvning og implementering af projektets aktiviteter.
Odense Biblioteker og Borgerservice: Jens W. B. Petersen, Leder af hovedbiblioteket og publikumsområdet. Bibliotekerne bidrager med formidling af projektets aktiviteter, udlån af materialer og er opsamlingssted for vandprøver.

Følgegruppe:

Partners

Sidst opdateret: 19.11.2021