Skip to main content

Søer i fritiden

Book en formidler

Du kan som forening, naturskole, SFO eller borger booke en formidler, som kommer og holder et inspirerende oplæg om søer og vandhuller. Formidleren kan bookes, hvis man kan samle minimum 25 børn og unge som tilhørere.

Formidlingen varetages afhængig af antal deltagere og alderstrin af biologistuderende, naturvejledere og/eller forskere fra SDU. Forløbet kan enten gennemføres på SDU eller i lokalmiljøet. Hver institution, forening mv. kan max. booke et forløb pr. år. Forløbet varer samlet 2½ time og der kan vælges imellem følgende 3 emner: 

  • Hvorfor kan søvand have alle regnbuens farver? – et forløb om søtyper og vandkvalitet 
  • Livet under søens overflade – et forløb om dyr og planter i søen 
  • Hjælp din sø – et forløb om naturgenopretning og sørestaurering 

Herunder finder du formular til booking af en formidler: 

 

Sidst opdateret: 29.11.2021