Skip to main content
DA / EN

Søer i fritiden

Om projektet

Nu kan børn, unge og deres familier blive klogere på vandkvaliteten og plante- og dyrelivet i vores ca. 200.000 danske søer og vandhuller. Samtidig hjælper man forskerne med at indsamle endnu mere viden om søerne.

Dette sker via udvikling af en række tilbud i samarbejde med naturskoler, biblioteker, SFO’er, frivillige foreninger, borgere og forskere.

Alle børn og unge kan via projektets tilbud blive små ferskvandsbiologer og bidrage med data og ny viden om vores søer. Det kaldes også Citizen science eller borgerinddragende forskning. Projektets målgruppe er børn i skolealderen, unge og deres familier.

Projektet indeholder 4 overordnede aktiviteter:

  • Søkufferter : Lån en kasse med udstyr og vejledninger og tag på opdagelse ved den lokale sø.
  • Søcamps: Forløb hvor børn og unge i 3 dage er sammen omkring søaktiviteter.
  • Book en formidler: Vi tilbyder at komme ud og holde oplæg for min. 25 personer.
  • Find en sø og hjælp forskerne med at tage vandprøver, så vi kan blive endnu klogere . Vi løfter bedst i flok og gentager succesen fra 2020.

Projektet løber fra 1. april 2021 til 31. marts 2025 og er finansieret af Villumfonden. Se mere om projektets deltagere under projektets partnere.

I projektet Søer i fritiden bygges der videre på alle de gode erfaringer og input fra borgere og samarbejdspartnere i 2020-versionen af Find en sø, hvor 427 vandprøver blev indsamlet af børn, unge og borgere på Fyn kombineret med formidling, undervisning og udarbejdelse af undervisningsmateriale. Vi har evalueret og videreudviklet på alle de gode ting fra Find en sø og retter nu fokus mod børn og unges fritid. Derfor er samarbejdspartnerne i Søer i fritiden SFO’er, biblioteker, naturvejledere, naturcentre/naturskoler, frivillige foreninger og borgere. I 2021-versionen blev der indsamlet 244 vandprøver.

”Var ude og registrere "plumsehuller" nær Svendborg i weekenden med mine børn. Det var en god anledning til at få brugt et par aktive timer i naturen, og vi fik snakket om og set, en masse forskelligt vandmiljø undervejs. Så tak for det!”
Tilbagemelding fra familie som deltog i Find en sø 2020

Grundtanken er, at øge børn og unges interesse for og viden om søer og vandhuller. Desuden vil SDU gerne skabe en række fritidstilbud for børn og unge med søer og vandhuller som overordnet tema og endeligt i samarbejde med de deltagende børn og unge, indsamle værdifulde data dels omkring søer og vandhuller, men også omkring børn og unges læring og motivation. Det kaldes Citizen Science - hvor børn, unge og deres familier inddrages direkte i forskning.

Om projektet

Sidst opdateret: 09.05.2021