Skip to main content

Sådan søger du

Når du skal søge ind på en kandidatuddannelse, skal du lave en ansøgning i det digitale ansøgningssystem, DANS. Du må søge op til tre prioriteter ved SDU

Obligatoriske bilag

Når du vil søge ind på en uddannelse, er der en række forskellige bilag og dokumentation, som du skal uploade til din ansøgning. Alt efter, hvilken uddannelsesbaggrund du har, er der forskellige krav til, hvilke bilag der skal uploades. 

Overordnet skal du altid vedlægge:

  • Bachelorbevis
  • Eksamenspapirer
  • Bevis på sprogkundskaber - Find sprogkravet på uddannelsens side
  • Særlig dokumentation - motiveret ansøgning, CV eller lignende.

Derfor skal du altid tjekke hver enkelt uddannelses adgangskrav og sprogkrav. 

Bilag til din ansøgning

Bachelor fra SDU
- med retskrav
- Indhent dine resultater i ansøgningssystemet. Du skal ikke uploade yderligere.  
Bachelor fra SDU
- uden retskrav
- Indhent dine resultater i ansøgningssystemet
- Upload selv en oversigt over tilmeldte fag
- Upload dokumentation for evt. bestået eller tilmeldt supplering
- Tjek på kandidatuddannelsens side, om du skal uploade motiveret ansøgning, CV eller lignende.
Bachelor fra andet
dansk universitet 
- Indhent dine resultater i ansøgningssystemet
- Upload selv en oversigt over tilmeldte fag
- Upload dokumentation for evt. bestået eller tilmeldt supplering
- Upload fagbeskrivelser, hvis ikke din uddannelse er nævnt som adgangsgivende i kandidatuddannelsens adgangskrav
- Upload dokumentation for, at du opfylder uddannelsens sprogkrav
- Tjek på kandidatuddannelsens side, om du skal uploade motiveret ansøgning, CV eller lignende
Professionsbachelor  - Upload dit eksamensbevis, inklusiv en oversigt over alle fag
- Upload en officiel oversigt over hidtidige resultater og tilmeldte fag, hvis du ikke er færdig endnu
- Upload fagbeskrivelser, hvis ikke din uddannelse er nævnt som adgangsgivende i kandidatuddannelsens adgangskrav
- Upload dokumentation for, at du opfylder uddannelsens sprogkrav
- Tjek på kandidatuddannelsens side, om du skal uploade motiveret ansøgning, CV eller lignende
Bachelor fra udlandet  - Upload dit eksamensbevis, inklusive en oversigt over alle fag
- Upload en officiel oversigt over hidtidige resultater og tilmeldte fag, hvis du ikke er færdig endnu
- Upload fagbeskrivelser
- Upload dokumentation for, at du opfylder uddannelsens sprogkrav
- Tjek på kandidatuddannelsens side, om du skal uploade motiveret ansøgning, CV eller lignende

Oversatte bilag

Vi modtager bilag på sprogene dansk, norsk, svensk og engelsk. Hvis et eller flere af dine dokumenter er på et andet sprog, skal du uploade det originale dokument sammen med en officiel oversættelse eller en oversættelse, der er godkendt af din uddannelsesinstitution.

Anbefalede/yderlige bilag

Vi anbefaler, at du vedlægger bilag med fagbeskrivelser over afsluttede og/eller tilmeldte fag. Det giver en mere fyldestgørende vurdering af din uddannelse. 

Tjek altid dine bilag

De dokumenter og bilag, som du uploader til din ansøgning, har en stor betydning for vurderingen af din ansøgning. Derfor er det dit ansvar at sørge for, at SDU har den rette information, så vi kan lave en korrekt vurdering af din ansøgning. 

Manglende dokumentation og bilag

Vi modtager ikke nye dokumenter efter ansøgningsfristen, medmindre vi selv rykker for dem. Vi rykker kun for bilag, hvis vi ikke kan vurdere ansøgningen uden den manglende dokumentation. Vurderingen bliver derfor som udgangspunkt lavet ud fra den dokumentation, som du har valgt at vedlægge på ansøgningstidspunktet. 

Hvis du søger optagelse til studiestart i september, er ansøgningsfristen d. 1. marts. Hvis du ikke er statsborger i et EU/EØS-land eller Schweiz eller ikke har en gyldig dansk opholdstilladelse, skal du dog søge senest 1. februar.

Søger du optagelse til studiestart i februar, er ansøgningsfristen d. 15. oktober, hvis du er statsborger i et EU/EØS-land eller Schweiz eller har en gyldig dansk opholdstilladelse, og 1. september for ikke EU/EØS-borgere.

Se flere frister og vigtige datoer

Hvis du er statsborger uden for EU/EØS og Schweiz, skal du betale et ansøgningsgebyr på 100 Euro, når du søger optagelse på en kandidatuddannelse ved SDU. Når du har sendt din ansøgning, vil vi hurtigst muligt sende dig de relevante betalingsoplysninger via ansøgningssystemet. Betalingsfristen er 14 dage fra den dato vi sender betalingsinformationen til dig.

Du skal dog ikke betale, hvis du:

  • har en permanent opholdstilladelse
  • har en midlertidig opholdstilladelse ”med henblik på” eller ”med mulighed for varigt ophold”
  • har opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 m som barn af en forælder, der har opholdstilladelse på baggrund af udlændingelovens § 9 a.
  • har en permanent opholdstilladelse eller en midlertidig opholdstilladelse ”med henblik på” eller ”med mulighed for varigt ophold” i et af de øvrige nordiske lande (Norge, Sverige Finland eller Island).
  • har opholdstilladelse som følge af familiesammenføring
  • har en dansk bachelor- eller professionsbacheloruddannelse (du er ikke  nødvendigvis undtaget fra at betale for uddannelsen)

Har du spørgsmål om optagelse på kandidat, er du velkommen til at ringe på 6550 1052. Vi tager telefonen mellem 10 og 14 alle hverdage. 

Du kan også skrive til os via kontaktformularen SPOC.

Video: Sådan gør du!

Sådan logger du på portalen

 
Sådan opretter du din ansøgning

 
Sådan søger du flere uddannelser

 
Sådan tjekker du status på din ansøgning

Sidst opdateret: 02.03.2021