Skip to main content
DA / EN

Ansøgning og optagelse

Uddannelser på kandidat-niveau

Her finder du hjælp til alle trin i optagelsesprocessen, når du vil søge ind på en kandidat, erhvervskandidat eller akademisk overbygningsuddannelse.

Bemærk: Hvis du har dansk opholdstilladelse, kan du være fritaget fra nogle eller alle særlige trin, der er forbundet med at søge ind som ikke-europæisk statsborger. Du finder de nærmere kriterier for fritagelse beskrevet under hvert af de relevante trin.

For at blive optaget på en kandidatuddannelse skal du have en relevant bacheloruddannelse, professionsbacheloruddannelse eller en tilsvarende udenlandsk uddannelse (European Qualification Framework level 6).

Bemærk: Hvis din uddannelse er taget i et ikke-EU/EEA land, skal du fremsende dit endelige eksamensbevis eller en officiel bekræftelse af, at uddannelse er bestået, senest:

 • 15. maj ved optagelse i september
 • 1. december ved optagelse i februar 

Den officielle bekræftelse skal indeholde:

 • Fulde navn
 • Fødselsdato
 • Uddannelsestitel
 • Antal beståede credits/units ud af nødvendige credits/units, f.eks. 180 ECTS ud af 180 ECTS
 • Dato for bestået uddannels
 • Stempel og underskrift fra universitetet

Hvis du kun kan bestå officielt ved at deltage i en dimissionsceremoni, skal bekræftelsen vise at du lever op til alle kravene for at bestå uddannelsen.

Tjek uddannelsens adgangskrav

De fleste kandidatuddannelser stiller en række krav til det faglige indhold i din bacheloruddannelse. Som udgangspunkt skal adgangskravene opfyldes via fag i din uddannelse - dog tillader  nogle uddannelser, at du gennemfører suppleringsfag i forbindelse med optagelse.

På siden for den enkelte uddannelser, finder du information om: 

 • adgangsgivende bacheloruddannelser
 • krav til sprogkundskaber
 • evt. særlige optagelsesprocedurer og bilag, som du skal uploade til din ansøgning

Beskæftigelseskrav for erhvervskandidatuddannelser

Hvis du søger ind på en erhvervskandidatuddannelse, er det et krav, at du er i relevant beskæftigelse sideløbende med uddannelsen.

Læs mere om beskæftigelseskravet for erhvervskandidatuddannelser

Hvis du er statsborger uden for EU/EØS eller Schweiz, skal du som udgangspunkt betale et ansøgningsdepositum på 100 Euro.

I en række tilfælde kan dansk opholdstilladelse eller dansk uddannelse dog fritage dig for at betale ansøgningsdepositum - se mere nedenfor. 

Sådan betaler du

 • Du skal betale depositummet via linket nedenfor, inden du sender din ansøgning om optagelse.
 • Upload e-mail kvitteringen for din betaling som bilag til din ansøgning.

Vær opmærksom på, at SDU har en tidligere ansøgningsfrist for ikke-EU/EØS borgere uden en gyldig dansk opholdstilladelse: 1. februar (september optag) og 1. september (februar optag).
Du skal have en dansk opholdstilladelse, der er mindst er gyldig indtil studiestart for at kunne søge en ledig plads.

 

Du skal sende din ansøgning om optagelse via ansøgningsportalen DANS

Portalen er åben for ansøgning i følgende perioder for ansøgere uden dansk opholdstilladelse: 

 • 1. januar - 1. februar for studiestart in september
 • 1. juli - 1. september for studiestart i februar

Vær opmærksom på, at ikke alle uddannelser har optagelse i både september og februar.

Ansøgningsportalen kan du løbende følge status på din ansøgning.

Så snart vi påbegynder behandlingen af din ansøgning skifter status fra "Modtaget" til "Under behandling". Hvis vi har brug for yderligere dokumentation, vil du modtage besked om manglende dokumentation samt en deadline for at gensende din ansøgning. 

Alle beskeder om din ansøgning kan ses under fanen 'Beskeder'.

Du får svar på din ansøgning senest 10. juni ved optagelse i september og senest 10. december ved optagelse i februar. 

Hvis du får tilbudt en studieplads, skal du bekræfte din plads i Ansøgningsportalen senest 15. juni ved optagelse i september og senest 15. december ved optagelse i februar. 

Som udgangspunkt skal studerende med statsborgerskab uden for EU/EØS/Schweiz betale et tuition fee. Indskrivning på uddannelsen og adgang til SDU's faciliteter forudsætter betaling af første rate.

Læs mere og se de enkelte uddannelsers tuition fee under Tuition (siden findes kun på engelsk).

Som statsborger uden for EU/EØS/Schweiz er en del af optagelsesprocessen også at ansøge om opholdstilladelse som studerende i Danmark. 

Ansøgning om opholdstilladelse behandles af Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI), og ansøgningsprocessen initieres af SDU, så snart du er blevet optaget som studerende og har betalt det første tuition fee.