Skip to main content
DA / EN

Påbegynd kandidatfag, mens du færdiggør din bacheloruddannelse

Som bachelorstuderende på SDU kan du  søge om tilladelse til at følge kandidatfag, sideløbende med at du færdiggør din bacheloruddannelse. Det kan fx være relevant, hvis du er blevet forsinket i din bacheloruddannelse.

For at du kan søge tilladelsen, skal du være indskrevet på en fuldtidsuddannelse på bachelorniveau og søge ind på fuldtidsuddannelse på kandidatniveau. 

Dit fakultet vurderer dine faglige forudsætninger

Du får tilladelsen, hvis dit fakultet skønner, at du har de faglige forudsætninger for at gennemføre og bestå din bacheloruddannelse og samtidig følge fag på kandidatuddannelsen.

Det er desuden en forudsætning, at du søger og opnår en studieplads på kandidatuddannelsen i overensstemmelse med de almindelige optagelsesregler. 

Vær opmærksom på, at du ikke bliver indskrevet på kandidatuddannelsen, før du afslutter din bacheloruddannelse. Det betyder, at du:

  • maximalt kan følge kandidatfag svarende til 30 ECTS - bemærk, at SDU ikke kan dispensere fra denne regel!
  • kun kan bruge SU-klip, der er tilknyttet din bacheloruddannelse.
  • skal leve op til regler om studieaktivitet mv. med tilknytning til din bachelorudddannelse.

Sådan gør du

#1: Tjek om du lever op til de faglige forudsætninger

Vælg dit fakultet nedenfor og se, hvilke faglige forudsætninger du som udgangspunkt skal opfylde for at kunne følge kandidatfag. 

Hvis du ikke lever op til forudsætningerne, kan du stadig søge om tilladelsen. I så fald skal beskrive, hvorfor du mener, at du har de faglige forudsætninger for at gennemføre og bestå din bacheloruddannelse, samtidig med at du følger kandidatfag.

#2: Søg om optagelse på kandidatuddannelsen

Du skal søge om optagelse på den kandidatuddannelse, hvor du ønsker at følge fag. Det er vigtigt, at du søger inden for de frister, som er angivet under Optagelse på SDU's kandidatuddannelser

Din ansøgning vil ikke resultere i fuld indskrivning på uddannelsen. Men hvis du bliver tilbudt en plads på uddannelsen med tilladelse til at følge kandidatfag, vil du blive fuldt indskrevet, så snart du gennemfører din bacheloruddannelse. Vær opmærksom på, at denne fulde indskrivning betyder, at du har brugt dit retskrav.

#3: Send en seperat ansøgning om tilladelse til at følge fag

Foruden din ansøgning om optagelse skal du udfylde og sende en separat ansøgningsblanket om tilladelse til at følge kandidat-fag uden en gennemført bacheloruddannelse.

Du skal først sende ansøgningsblanketten, når du med sikkerhed ved, at der er fag fra din bacheloruddannelse, som ikke vil være bestået d. 25. september (ved studiestart i september) eller 25. februar (ved studiestart i februar). 

Du kan sende denne ansøgning indtil 15. september, hvis kandidatuddannelsen begynder i september - og indtil 15. februar, hvis kandidatuddannelsen begynder i februar.

#4: Se svaret på Ansøgningsportalen

Du modtager en samlet afgørelse som svar på din ansøgning om optagelse. Du finder svaret under 'Besked' i Ansøgningsportalen. For at se svaret, skal du bruge samme login-metode, som da du udfyldte ansøgningen. 

Selvom du har fået tilladelse til at følge kandidatfag, er du stadig bachelorstuderende. Derfor kan du kun benytte de SU-klip, der hører til din bacheloruddannelse. Først når du er færdig med din bacheloruddannelse, skal du søge om SU til kandidatuddannelsen.

Det er Optagelses-enheden, der i første omgang behandler din ansøgning. Hvis du ikke lever op til de faglige forudsætninger beskrevet for at få tilladelsen, vil fagmiljøet blive bedt om at lave en individuel vurdering af dine faglige forudsætninger for at påbegynde kandidatfag.

Hvis du er studerende på Det Tekniske Fakultet vil din ansøgning blive sendt til faglig vurdering ved fagmiljøet med det samme. 

Hvis du har brug for vejledning om tilladelsen, skal du kontakte Optagelse.

Du behøver ikke tilmelde dig 30 ECTS, det er bare et maksimum!

Du kan tage de 30 ECTS over flere semestre, hvis der går længere tid, inden du er færdig med bacheloruddannelsen. Du kan også vælge at tage mindre end 30 ECTS. 

Din tilmelding er bindende

Du vælger selv, hvor mange fag du vil følge, men når først du er startet på fagene, så er du bundet af din tilmelding. Det betyder, at du kun kan blive frameldt fagene, hvis der er helt usædvanlige forhold, der forhindrer dig i at fortsætte.

Hvis du allerede har tilmeldt dig, inden du blev forsinket

Måske har du allerede tilmeldt dig første semester og har først efterfølgende fundet ud af, at du ikke bliver færdig med din bachelor. Hvis du vil ændre i din tilmelding, skal du kontakte Uddannelsesjuridisk & Registratur via SPOC. Skriv hurtigst muligt, efter du har fået tilladelsen. 

Du kan desværre ikke tilmelde dig mere end 30 ECTS, inden du bliver færdig med din bacheloruddannelse - heller ikke selvom der går et år, før du er færdig med sidste bachelorfag. 

Det er derfor vigtigt, at du overvejer, hvor mange og hvilke kandidatfag du vil tage. Tal gerne med en vejleder på din uddannelse om en individuel studieplan. 

Når du har bestået din sidste eksamen, skal du blot skrive til Uddannelsesjuridisk & Registratur for at blive fuldt indskrevet på kandidaten.

Du skal altså ikke søge om optagelse en gang til.


Optag (Bachelor) Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 1051

Sidst opdateret: 17.04.2024