Skip to main content

Kompetenceprofil

Foto af Mette Krull

Generelle ingeniørkompetencer

En ingeniøruddannelse fra SDU gør dig stærk faglig, fordi du bliver undervist af dygtige og engagerede undervisere og har gode, nysgerrige, interesserede medstuderende. Du kommer også til at indgå i et forsknings- og udviklingsmiljø af høj international standard. Dermed sikrer vi, at du får den nyeste viden og kan være med i front, bl.a. hvis du vælger at studere eller arbejde i udlandet. 

Du kan

 • arbejde tværfagligt i en problembaseret og projektorienteret dansk eller international organisation
 • anvende dine færdigheder inden for analytisk arbejde og kompleks problemløsning i en tværfaglig, international og samfundsmæssig kontekst
 • arbejde selvstændigt og i teams 
 • definere, formulere og analysere en kompleks problemstilling

Du er

 • vant til at arbejde sammen med virksomheder og har en solid forretningsforståelse.

Særlige kompetencer

For dig som civilingeniør i Fysik og Teknologi gælder, at du:

 •  med en solid baggrund inden for fysik, matematik og specifikke ingeniørfag kan definere, analysere og løse komplekse problemstillinger – det være sig i sammenhæng med produktudvikling, udvikling af nye teknologier og teknikker eller forskning
 • kan vurdere og udvælge videnskabelige metoder og modeller i forbindelse med analyse og simulering af fysiske og tekniske systemer
 • kan løse teknologiske udviklingsopgaver, fordi du er vant til at arbejde med de forskellige elektroniske, optiske og nanoteknologiske komponenter, som højteknologiske virksomheder bruger 
 • kan arbejde med at overføre informationer mellem fysiske og elektroniske/digitale systemer, bruge programmeringsteknikker og modellere systemer, så du kan udvikle og rådgive inden for højteknologiske produkter
 • kan udnytte og bidrage til internationale forskningsfelter, som fagligt er dækket af uddannelsen.

Civilingeniøruddannelsen kvalificerer dig også til at søge om og påbegynde et ph.d.-forløb.


Læs mere om studieordning og fag.

 

Det Tekniske Fakultet Syddansk Universitet
 • Campusvej 55
 • Odense M - DK-5230

Sidst opdateret: 22.03.2021