Skip to main content
DA / EN

Uddannelsens opbygning

Kandidatuddannelsen, der varer 2 år fordelt på 4 semestre, bygger oven på en relevant bachelor- eller diplomingeniøruddannelse.

1. semester 
På dette semester vil du arbejde både teoretisk og eksperimentelt med statistisk signalbehandling, sensor- og måleteknologi, mekaniske vibrationer, laserteknologi, atomfysik samt faststoffysik. Dermed får du et bredt fundament og kan bruge uddannelsen i en række forskellige jobsammenhænge.

2. og 3. semester
De næste to semestre bruger du på at fordybe dig yderligere inden for optik, nanoteknologi, beregningsfysik, mikroteknologi, kvanteteknologi samt valgfag. Det er også muligt at deltage i et virksomhedsforløb. Du kan starte specialet allerede på 3. semester og dermed arbejde på det over et helt år.  

4. semester
Det sidste semester er dedikeret til arbejdet med det afsluttende speciale. Du vælger selv emnet. Specialet vil typisk blive udført i en af forskningsgrupperne fra SDU og/eller i samarbejde med en privat virksomhed.
Som eksempel på et emne kan nævnes nanooptik, hvor man udnytter, at når lys vekselvirker med meget små guldpartikler, kan lyset forstærkes millioner af gange. Bliver dette udnyttet optimalt, kan man potentiel fremstille superfølsomme enkeltmolekyle-sensorer, der bl.a. kan detektere pesticider (sprøjtemidler) på overfladen af grøntsager eller frugter.

Læs mere i studieordningen.