Skip to main content
DA / EN

Du finder svar på, hvorfor og hvordan teknologi virker

Du finder svar på,  hvorfor og hvordan teknologi virker - og med den viden udvikler du fx fremtidens super hurtige computere. Eller du kan udvikle optiske målemetoder til at diagnosticere kræft, identificere gift i frugt og grønt eller arbejde med energi- og levetidsoptimering på vindmøller. Uddannelsen foregår i et internationalt studiemiljø, hvor undervisningen foregår på engelsk.

Springet mellem forskning og realisering af nye produkter, metoder og teknikker bliver stadig mindre. Derfor har firmaer, som arbejder på den teknologiske forkant, brug for civilingeniører, der kan kombinere naturvidenskabelige kompetencer inden for optik, nanoteknologi, moderne fysik, teknisk fysik og matematik med ingeniørfaglige kompetencer inden for elektronik, signalbehandling og sensorteknologi. 

Du kommer til at arbejde i et felt, hvor teorien omsættes til nye praktiske anvendelser. Det kan fx være udvikling af sensorer, hvori lys forstærkes milliarder af gange vha. metalliske nanostrukturer. Eller optimering af optiske sensorer ved modellering og simulering af elektromagnetiske felter, fremstilling af nanostrukturerede materialer med helt nye egenskaber. 
Alt sammen aktuelle eksempler, der illustrerer de tværvidenskabelige projekter, du som civilingeniør i fysik og teknologi kan arbejde med.

Emner på uddannelsen

Du lærer både om emner inden for teknologi, klassisk fysik, optik og mekaniske vibrationer, numeriske beregningsmetoder samt om emner inden for den moderne fysik som fx kvantemekanik samt materiale- og nanofysik.

 Siden laserens opfindelse for 50 år siden har optik - og ikke mindst sensorer og nanoteknologi - gennemgået en rivende udvikling og har fået meget stor betydning inden for fysik, teknologi og industri samt i vores dagligdag. Tænk bare på, uden laseren havde bl.a. dvd-afspilleren ikke eksisteret, og du ville ikke kunne printe vha. en laserprinter.

Som civilingeniør i fysik og teknologi opnår du stærke kompetencer i et stort område, der knytter sig hovedsageligt til lysets egenskaber og dets vekselvirkning med atomer, molekyler og stoffer.

Gennem studiet kan du vælge at gennemføre et projektorienteret virksomhedsforløb eller udvide dit afsluttende specialeprojekt. I specialeprojektet kan du komme til at arbejde inden for et af de spændende forskningsområder universitetet arbejder med i relation til dit fagområde, eller sammen med en af de virksomheder og institutioner, vi samarbejder med.

Læs mere om uddannelsens opbygning

Videnskab om lys og farve

Optik handler i denne uddannelse ikke om briller og kontaktlinser, men derimod om videnskaben om lys og farve. Studiet omfatter bl.a. teorier for frembringelse af lys i fx lasere, udbredelse af lys i forskellige stoffer samt teorier for, hvordan lys udveksler energi med de stoffer det rammer. Laserlys, der vekselvirker med ædelmetaller, har også evnen til at knytte sig til metallet, hvorved man kan udnytte nanometer tynde guldtråde til at lede lys. 

Under studiet bygger du videre på dit i forvejen solide fundament i fysik, teknologi og matematik. Hermed opnår du et dybere kendskab til især avanceret optik, kvantefysik, materiale- og molekylefysik, nanofysik og fremstilling af nanostrukturer. Det er emner som sætter dig i stand til at arbejde tværfagligt med grundlæggende problemstillinger inden for dette frontområde. 
Du får desuden ekspertise i måling og analyse af optiske signaler - især med fokus på fx superfølsomme sensorer i kombination med bl.a. intelligent dataanalyse.

Projekt- og forskningsbaseret læringsmiljø

Du bliver en del af et studiebaseret og samarbejdende læringsmiljø, hvor du arbejder i projektgrupper. Du og dine medstuderende har selv ansvaret for at planlægge og gennemføre projektet – til rette tid. Projektoplæggene kommer som regel fra virksomheder, og vi lægger vægt på, at du løser problemstillinger fra det virkelige liv.
Læs mere om studielivet.

Alsidige karrieremuligheder

Uddannelsen giver dig en række karrieremuligheder både i Danmark og i udlandet. Som civilingeniør i fysik og teknologi kan du arbejde som forsker eller udvikler i offentlige institutioner eller højteknologiske virksomheder. 

Du kan også forsætte med en 3-årig forskeruddannelse, som fører frem til en ph.d.-grad. For færdiguddannede civilingeniører er der også den mulighed at tage en erhvervsforskeruddannelse, som sker i et tæt samarbejde med en virksomhed, hvor du vil være ansat.

Du kan også læse mere om forskning i optik, sensorer og nanoteknologi.


Mød Lucas, der læser fysik og teknologi

Stemningen som ingeniørstuderende i Odense