Skip to main content

Introduktion til uddannelsen

Stort set al elektronik i dag indeholder effektelektronik og indlejrede systemer i en eller anden form, og tendensen stiger, da fremtidens produkter og produktion bliver stadig mere intelligente og energioptimerede. Det betyder, at elektronikken i endnu højere grad bliver baseret på effektelektronik, indlejrede systemer og kontrolteknologi. Derfor er der brug for Elektronikingeniører med kompetencer inden for disse fagområder.

Tre fagområder

På uddannelsen kommer du til at fordybe dig i tre fagområder: effektelektronik, indlejrede systemer og integreret anvendelse.

Effektelektronik 
Verdens samlede energiforbrug er kraftigt stigende, hvilket har medført et øget fokus på behovet for at omstille energiproduktionen fra brug af fossile brændstoffer til vedværende energikilder fx i form af sol- og vindenergi. Effektelektronik er nøglen til de nye bæredygtige energiløsninger.

Kort beskrevet er effektelektronik optimeret omdannelse af energi fra en elektrisk energiform til en anden. Denne konvertering findes overalt, hvor der er behov for at ændre formen på den elektriske energi (fx ændre dens spænding, strøm, fase eller frekvens). Brugen af elektrisk energikonvertering stiger, da udviklingen af effektelektroniske komponenter er inde i en rivende udvikling.

Indlejrede systemer 
Uddannelsens andet fagområde er indlejrede systemer, som findes i næsten alt elektronisk udstyr og smarte løsninger. For at tilføre fremtidens produkter og services intelligens indlejrer man også elektroniske systemer. De indlejrede systemer findes overalt og anvendes i alle markedssektorer som fx energi, medicin, miljø, landbrug, kommunikation, underholdning, tekstiler, transport, logistik, kemi, fødevarer og materialer.

Integreret anvendelse 
Eksempler på integrerede applikationer, hvor kombinationen af effektelektronik og embedded systemer spiller en stor rolle

  • Effektelektronik og embedded systemer anvendt til at kontrollere vindmøllers rotationshastighed for at opnå maksimal effekt
  • Energi fra solpaneler omdannes til strøm ved at anvende effektelektronik og embedded systemer
  • Transportsektoren er en stor energiforbruger, hvor hybrid og elektriske biler afhænger af effektelektronik, embedded systemer og kontrol for et sikre et reduceret energiforbrug
  • Opbevaring af energi i vandreservoirer eller trykbeholdere sker ved hjælp af effektelektronik kombineret med embedded systemer
  • Effektelektronik og embedded systemer anvendes i rumfartøjer og satellitter til at konvertere energi fra solpaneler, brændselsceller og batterier
  • Hverdags- og industrielle produkter som fx fjernsyn, ovne, biler, ure, droner, strømforsyning og robotter etc.

Projekt- og forskningsbaseret læringsmiljø

Du bliver en del af et studiebaseret og samarbejdende læringsmiljø, hvor du arbejder i projektgrupper. Du og dine medstuderende har selv ansvaret for at planlægge og gennemføre projektet – til rette tid. Projektoplæggene kommer som regel fra virksomheder, og vi lægger vægt på, at du løser problemstillinger fra "det virkelige liv".

Karrieremuligheder

Uddannelsen giver dig en række karrieremuligheder – både i Danmark og i udlandet. Du kan fx få job som udviklings- og forskningsingeniør eller projektleder i udviklingsprojekter, teknisk chef, konsulent og entreprenør. Det vil typisk være inden for brancher, der arbejder med udvikling af elektroniske produkter, grøn teknologi, vedvarende energi, robotteknologi og automation, samt transportsystemer.

Du kan også forsætte med en 3-årig forskeruddannelse, som fører frem til en ph.d. grad. For færdiguddannede civilingeniører er der også den mulighed at tage en erhvervsforskeruddannelse, som sker i et tæt samarbejde med en virksomhed, hvor du vil være ansat.