Skip to main content

Bliv specialist i effektelektronik og indlejrede systemer

Som civilingeniør i Elektronik bliver du specialist i effektelektronik og indlejrede systemer, som findes i næsten alt elektronisk udstyr i dag. Du lærer at kombinere de to fagområder i praksis og får derfor en central rolle for udvikling af fremtidens intelligente produkter. Fx udnytter hybrid- og elbiler effektelektronik og intelligent styring for at sikre et reduceret energiforbrug. Styring og effektelektronik indgår bl.a. i rumfartøjer og satellitter til at konvertere energien fra solceller, brændselsceller og batterier, mens elektronikingeniørens kompetencer også bruges i udvikling af produkter som smartphones, sensorer, intelligente vaskemaskiner, droner, nødstrømsanlæg, frekvensomformere og robotter.

Stort set al elektronik i dag indeholder effektelektronik og indlejrede systemer i en eller anden form, og tendensen stiger, da fremtidens produkter og produktion bliver stadig mere intelligente og energioptimerede. Det betyder, at elektronikken i endnu højere grad bliver baseret på effektelektronik, indlejrede systemer og kontrolteknologi. Derfor er der brug for Elektronikingeniører med kompetencer inden for disse fagområder.

Tre fagområder

På uddannelsen kommer du til at fordybe dig i tre fagområder: effektelektronik, indlejrede systemer og integreret anvendelse.

Effektelektronik

Verdens samlede energiforbrug er kraftigt stigende, hvilket har medført et øget fokus på behovet for at omstille energiproduktionen fra brug af fossile brændstoffer til vedværende energikilder fx i form af sol- og vindenergi. Effektelektronik er nøglen til de nye bæredygtige energiløsninger.

Kort beskrevet er effektelektronik optimeret omdannelse af energi fra en elektrisk energiform til en anden. Denne konvertering findes overalt, hvor der er behov for at ændre formen på den elektriske energi (fx ændre dens spænding, strøm, fase eller frekvens). Brugen af elektrisk energikonvertering stiger, da udviklingen af effektelektroniske komponenter er inde i en rivende udvikling.

Indlejrede systemer 

Uddannelsens andet fagområde er indlejrede systemer, som findes i næsten alt elektronisk udstyr og smarte løsninger. For at tilføre fremtidens produkter og services intelligens indlejrer man også elektroniske systemer. De indlejrede systemer findes overalt og anvendes i alle markedssektorer som fx energi, medicin, miljø, landbrug, kommunikation, underholdning, tekstiler, transport, logistik, kemi, fødevarer og materialer.

Integreret anvendelse

Eksempler på integrerede applikationer, hvor kombinationen af effektelektronik og embedded systemer spiller en stor rolle

  • Effektelektronik og embedded systemer anvendt til at kontrollere vindmøllers rotationshastighed for at opnå maksimal effekt
  • Energi fra solpaneler omdannes til strøm ved at anvende effektelektronik og embedded systemer
  • Transportsektoren er en stor energiforbruger, hvor hybrid og elektriske biler afhænger af effektelektronik, embedded systemer og kontrol for et sikre et reduceret energiforbrug
  • Opbevaring af energi i vandreservoirer eller trykbeholdere sker ved hjælp af effektelektronik kombineret med embedded systemer
  • Effektelektronik og embedded systemer anvendes i rumfartøjer og satellitter til at konvertere energi fra solpaneler, brændselsceller og batterier
  • Hverdags- og industrielle produkter som fx fjernsyn, ovne, biler, ure, droner, strømforsyning og robotter etc.

Læs mere om uddannelsens opbygning.

Projekt- og forskningsbaseret læringsmiljø

Du bliver en del af et studiebaseret og samarbejdende læringsmiljø, hvor du arbejder i projektgrupper. Du og dine medstuderende har selv ansvaret for at planlægge og gennemføre projektet – til rette tid. Projektoplæggene kommer som regel fra virksomheder, og vi lægger vægt på, at du løser problemstillinger fra "det virkelige liv".

Læs mere om studiemiljøet.

Karrieremuligheder

Uddannelsen giver dig en række karrieremuligheder– både i Danmark og i udlandet. Som færdiguddannet kandidat (civilingeniør) i Electronics vil du fx få job som udviklings- og forskningsingeniør eller projektleder i udviklingsprojekter, teknisk chef, konsulent og entreprenør. Det vil typisk være inden for brancher, der arbejder med udvikling af elektroniske produkter, grøn teknologi, vedvarende energi, robotteknologi og automation, samt transportsystemer.
Du kan f.eks. arbejde med medicinsk udstyr, computere og datanetværk, kontrol- og overvågningssystemer, energibesparende produkter, mobilkommunikation, elektriske devices og maskiner, robotter, softwareudvikling, regulering og automatisering af produktionsprocesser samt industriel elektronik.

Du kan også forsætte med en 3-årig forskeruddannelse, som fører frem til en ph.d. grad. For færdiguddannede civilingeniører er der også den mulighed at tage en erhvervsforskeruddannelse, som sker i et tæt samarbejde med en virksomhed, hvor du vil være ansat.

Læs mere om dine karrieremuligheder.

Derfor skal du læse...

  • Du er garanteret dit første job, når du har afsluttet kandidatuddannelsen
  • Du lærer at udvikle og designe elektroniske produkter
  • Du har gode karrieremuligheder både i Danmark og i udlandet

Mød Mikkel som arbejder ved Cabinplant

Stemningen som ingeniørstuderende i Odense