Skip to main content

Vil du være med til at løse den globale klimakrise?

Som Civilingeniør i Energisystemer kan du specialisere dig i udvikling og analyse af vedvarende energiløsninger eller blive ekspert i den digitale omstilling af energisektoren.

Som Civilingeniør i Energisystemer bliver du ekspert i at analysere energisystemer, så du forstår og behersker det komplekse samspil mellem teknologi, økonomi og lovgivning.

Fremtidens energi-udfordringer skal løses ved at udvikle energiteknologier som vindmøller, biomasse, solceller og brændselsceller. En del af løsningen er smarte energinetværk, hvor smarte komponenter som fx elbiler og varmepumper kommunikerer med elmarkedet og balancerer produktion og forbrug. Det bliver styret intelligent gennem den digitale omstilling af energisektoren, som foregår lige nu.

Du kan også vælge at specialisere dig i energiinformatik, hvor der er fokus på den digitale omstilling.

Uddannelsens kandidatdel

På uddannelsens kandidatdel beskæftiger du dig med energisystemanalyse. Du arbejder med teknisk modellering af energiprocesser og teknisk analyse af energiteknologiens miljø- og samfundsmæssige konsekvenser. På energiinformatik-sporet arbejder du med at bruge energidata til at optimere energisystemer og processer intelligent.
Du får den faglige og tekniske viden til at indgå i drifts- og udviklingsarbejde af forskellige energisystemer. Og du bliver klar til at fungere som bindeled mellem eksperter og generalister, teknikere og politikere.

Du kan også analysere og optimere, hvordan vi anvender eksisterende og nye energiteknologier som:

  • vindmøller
  • biomassesystemer
  • solceller
  • brændselsceller
  • bølgeenergianlæg
  • varmepumper
  • fremtidens kraftvarmeværker
  • Smart Grid

Læs mere om uddannelsens opbygning

Projekt- og forskningsbaseret læringsmiljø

Du bliver en del af et studiebaseret og samarbejdende læringsmiljø. Vi bruger forskningslitteratur, og i dit specialeprojekt skal du demonstrere dine kompetencer i at bruge fagfælle-bedømte forskningspublikationer.

Uddannelsen er i høj grad international, og du får internationale undervisere, som underviser på engelsk.

Læs mere om studielivet

Alsidige karrieremuligheder

Uddannelsen giver dig forskellige karrieremuligheder – både i Danmark og i udlandet. Som civilingeniør i Energisystemer kan du fx arbejde som projektingeniør i fjernvarme- eller elforsyningssektoren eller i rådgivningsvirksomheder.

Læs mere om din  fremtids- og karrieremuligheder

Mød Elisabeth der læser Energisystemer

Mød Maria der læser Energisystemer