Skip to main content

Optagelsesprøve i kvote 2 på Fysik

Når du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i og bestå en optagelsesprøve.  

Optagelsesprøven i 2021

 Optagelsesprøven til bacheloruddannelsen Fysik består af to dele:  

  • uniTEST
  • Forelæsning 

#1 - uniTEST 

uniTEST er en online multiple choice-test, der vurderer din generelle studieegnethed. uniTEST tester altså ikke din viden inden for et bestemt fag, men derimod dine generelle forudsætninger for at tage en universitetsuddannelse. Du bliver testet inden for områderne 'kritisk tænkning', 'kvantitativ tænkning' og 'sproglig tænkning'.  

Testen varer 2,5 time og består af 90 spørgsmål. Du skal kun tage testen én gang, selvom du søger flere uddannelser på SDU. 

Læs mere om uniTEST og se eksempler på spørgsmålene. 

#2 - Forelæsning 

Formålet med forelæsningen er, at give dig indsigt i uddannelsens indhold, fag og overordnede formål, samt at afstemme dine forventninger til den arbejdsindsats og engagement som kræves på studiet.  

Forelæsningen varer en time, og det er obligatorisk at deltage i forelæsningen for at blive vurderet i kvote 2.  

Søger du ind på flere naturvidenskabelige uddannelser, hvor du skal deltage i en forelæsning, skal du kun deltage i forelæsningen på den naturvidenskabelige uddannelse, du har prioriteret højest.  

Er Biologi, Biokemi og molekylær biologi og/eller Biomedicin blandt dine prioriteter, skal du desuden løse en skriftlig opgave, men kun på den naturvidenskabelige uddannelse, du har prioriteret højest.  

Udvælgelsesprocessen 

Den samlede vurdering, der afgør fordelingen af pladser i kvote 2, sker ud fra uniTEST resultatet, men forudsætter at du har deltaget i forelæsningen. 

Tid og sted 

  • uniTEST afholdes i perioden mellem d. 1. marts og 14. april. uniTEST afholdes online, og du deltager fra din egen computer. Du kan tilmelde dig testen, efter vi har modtaget din ansøgning.   

  • Forelæsningen afholdes online, og du deltager fra din egen computer. Forelæsningen finder sted i uge 17.