Skip to main content
DA / EN

Særlige vilkår under optagelsesprøver i kvote 2

Når du søger om optagelse i kvote 2 på SDU, skal du deltage i en eller flere prøver, som afgør, om du får en studieplads i kvote 2.

Prøverne i kvote 2 kan omfatte:

Læs mere om testbaseret optagelse i kvote 2

Mulighed for særlige prøvevilkår

Når du skal deltage i SDU’s prøver i kvote 2, kan du søge om særlige prøvevilkår. Det kan være relevant, hvis du er ordblind, talblind eller har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. 

Du kan søge om:

 • Ekstra tid til at gennemføre prøven
 • Tilladelse til brug af udvalgte hjælpemidler og computerprogrammer i tilfælde af ordblindhed eller synsnedsættelse
 • Øvrige særlige hensyn i forbindelse med prøven

Sådan søger du om særlige prøvevilkår

 • Hvis du søger optagelse på Journalistik, skal du uploade din ansøgning om særlige prøvevilkår samt relevant dokumentation til www.optagelse.dk senest 15. marts kl. 12.00. 
 • Hvis du søger optagelse på øvrige uddannelser, har du mulighed for at søge om særlige prøveforhold i forbindelse med din tilmelding til uniTEST.
  Når du har søgt om optagelse, får du adgang til SDU’s optagelses-selvbetjening, optag.sdu.dk. Her skal du tilmelde dig uniTEST. 
  I den forbindelse kan du angive, at du ønsker særlige prøvevilkår samt tilføje din ansøgning og dokumentation. 
  Fristen for tilmelding til uniTEST er den 20. marts kl. 12.00.
  Du vil modtage din tid til test i løbet af 2 arbejdsdage efter din tilmelding.
  Dato og mødetid finder du under "Min info" på optag.sdu.dk. 
  Når du søger om særlige prøvevilkår, skal du deltage i test enten lørdag den 13. april eller lørdag den 20. april.

Bemærk: Hvis du søger optagelse på både Journalistik og en eller flere øvrige uddannelser, skal du følge begge ovenstående anvisninger. 

Det skal din ansøgning indeholde

Du skal uploade dokumentation for dine særlige forhold i form af relevante dokumenter, der bekræfter din ordblindhed, talblindhed eller fysiske/psykiske funktionsnedsættelse, og du skal udarbejde og uploade en beskrivelse af dine udfordringer og behov i prøvesituationen. 

Da skriftlige prøver overvåges af en eksamensvagt, skal vagten kende de præcise vilkår, vi godkender. Derfor er det meget vigtigt, at du beskriver dine konkrete behov i testsituationen.   

Hvad lægger vi vægt på, når vi vurderer din ansøgning?

Optag på SDU har praksis for at tildele ekstra tid, udvalgte hjælpemidler og eventuelt særlige hensyn, hvis der er tale om et usædvanligt forhold, som er dokumenteret og som kræver en dispensation, så du ikke stilles dårligere i forhold til øvrige ansøgere, når du deltager i uniTEST, den skriftlige prøve på Journalistik og evt. andre skriftlige fagtest.

Svar på din ansøgning

Du får svar på din ansøgning om særlige prøvevilkår på optag.sdu.dk. 

Bemærk: At søge om særlige prøvevilkår er ikke en garanti for at det godkendes, eller at vi kan imødekomme alle hensyn.

Hvis du får afslag på din ansøgning om særlige prøvevilkår, beholder du din oprindelige test-dato og -tidspunkt, men skal deltage på ordinær tid.

Specialpædagogisk støtte (SPS) under din uddannelse

Hvis du får tildelt særlige prøvevilkår i forbindelse med din ansøgning om optagelse i kvote 2, gælder afgørelsen kun din deltagelse i optagelsesprøverne.

Hvis du bliver optaget på SDU og har brug for særlige støtte eller hjælpemidler i forbindelse med din uddannelse, kan du søge om Særlig pædagogisk støtte (SPS). Vi anbefaler, at du søger inden studiestart af hensyn til sagsbehandlingstid.

Du kan læse mere om tilbuddet, og hvordan du søger på mitsdu.dk/sps.

Sidst opdateret: 01.02.2024