Skip to main content

Optagelsesprøve i kvote 2 på Fysik

Snart kan du læse om optagelsesprøven i 2022

Vi evaluerer løbende vores optagelsesprøver, og derfor kan vi endnu ikke fortælle dig, præcis hvordan næste års prøve kommer til at se ud. Du kan læse mere om næste års prøve i løbet af efteråret. 

Nedenfor kan du se, hvordan optagelsesprøven tidligere er forløbet. 

Optagelsesprøven til bacheloruddannelsen Fysik består af to dele:  

  • uniTEST
  • Forelæsning 

#1 - uniTEST 

uniTEST er en online multiple choice-test, der vurderer din generelle studieegnethed. uniTEST tester altså ikke din viden inden for et bestemt fag, men derimod dine generelle forudsætninger for at tage en universitetsuddannelse. Du bliver testet inden for områderne 'kritisk tænkning', 'kvantitativ tænkning' og 'sproglig tænkning'.  

Testen varer 2,5 time og består af 95 spørgsmål. Du skal kun tage testen én gang, selvom du søger flere uddannelser på SDU. 

Læs mere om uniTEST og se eksempler på spørgsmålene. 

#2 - Forelæsning 

Formålet med forelæsningen er, at give dig indsigt i uddannelsens indhold, fag og overordnede formål, samt at afstemme dine forventninger til den arbejdsindsats og engagement som kræves på studiet.  

Forelæsningen varer en time, og det er obligatorisk at deltage i forelæsningen for at blive vurderet i kvote 2.  

Søger du ind på flere naturvidenskabelige uddannelser, hvor du skal deltage i en forelæsning, skal du kun deltage i forelæsningen på den naturvidenskabelige uddannelse, du har prioriteret højest.  

Er Biologi, Biokemi og molekylær biologi og/eller Biomedicin blandt dine prioriteter, skal du desuden løse en skriftlig opgave, men kun på den naturvidenskabelige uddannelse, du har prioriteret højest.  

Mulighed for særlige prøvevilkår

Hvis du er ordblind (har dysleksi), talblind (har dyskalkuli), eller har en fysisk/psykisk funktionsnedsættelse, kan du søge om at deltage i optagelsesprøverne i kvote 2 på særlige vilkår.

Læs mere om særlige prøvevilkår