Skip to main content

Bibliotekskundskab og videnskommunikation

  • Denne uddannelse kan læses i Kolding

Uddannelsen kombinerer kultur-, medie- og informationsvidenskab med pædagogik og formidling.

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for det private og offentlige arbejdsmarked, hvor der er behov for organisering og formidling af viden - fra bøger på biblioteket til det flow af viden, der strømmer gennem en kultur- eller erhvervsvirksomheds hverdag.

Du vil blandt andet blive undervist i biblioteket som videns- og kulturinstitution, informationssøgning, vidensorganisering og målgrupper.

uddannelsen inddrager vi aktuelle problemstillinger i forskellige biblioteksfunktioner (både i det offentlige og private), så du er rustet til de udfordringer, du kan møde på arbejdsmarkedet.

Som færdiguddannet vil du have viden og kompetencer til at spille ind i globale dagsordener som fx innovation, robust (digital) infrastruktur og bæredygtige lokalsamfund.