Skip to main content

Meget mere end bare bøger

Interesserer du dig for informationsteori, kulturformidling, brugerundersøgelser og interaktionsdesign, vidensledelse, kommunikation og læring?

En bacheloruddannelse i  Biblioteksvidenskab, it og kommunikation giver dig erhvervskompetencer, som kan bruges i et væld af forskellige brancher  såvel offentlige som private virksomheder. Denne bacheloruddannelse gør dig i stand til at bestride jobs, hvor der er behov for organisering af store mængder information og viden, vidensformidling, brugerfacilitering m.m.

Biblioteksuddannedes kompetencer efterspørges på flere og flere områder af arbejdsmarkedet. I dag arbejder biblioteksuddannede ikke blot på bibliotekerne, men også i bl.a. medicinalindustrien, it-branchen, finanssektoren, ingeniørbranchen og i advokatfirmaer.

Mange studerende, der læser på denne uddannelse, interesserer sig for kulturinstitutioner, bøger, kommunikation, it og interaktion mennesker imellem.

Brede karrieremuligheder

Tidligere studerende har valgt at læse Biblioteksvidenskab, it og kommunikation, fordi uddannelsens brede fokus giver dem gode karrieremuligheder og øger deres kompetencer ift. informations-, kultur- og litteraturformidling. Den unikke kombination af kultur, formidling og teknologi gør dig kompetent inden for organisering af store mængder information. Samtidig bliver du god til at formidle denne viden til mange forskellige mennesker.

På uddannelsen samarbejder vi tæt med biblioteker og erhvervsvirksomheder i forbindelse med projekter, besøg m.m., og vi inddrager aktuelle problemstillinger i undervisningen, så du er godt rustet til at komme ud på arbejdsmarkedet. Der er også mulighed for at komme i et projektorienteret forløb (praktik) på uddannelsens tredje år.

Ønsker du at læse videre efter bacheloruddannelsen, giver bacheloruddannelsen i Bibliotekskundskab og videnskommunikation direkte adgang til kandidatuddannelsen cand.it. i Webkommunikation, men du kan også vælge mellem en række andre kandidatuddannelser og skabe din helt egen profil.

3 gode grunde...

  • På uddannelsen bliver du klædt godt på til arbejdsmarkedet gennem samarbejder med biblioteker og erhvervsvirksomheder samt gennem muligheden for et projektorienteret forløb i en virksomhed eller organisation.
  • Biblioteksuddannedes kompetencer inden for informationshåndtering og vidensformidling er i stigende grad efterspurgte i stadigt flere brancher, og dine karrieremuligheder er derfor mange.
  • Du får tæt kontakt til undervisere og de øvrige informations- og kommunikationsstuderende på SDU Kolding, hvor et imødekommende studiemiljø har stor prioritet.