Skip to main content
DA / EN

Bøger er bare begyndelsen

Er du interesseret i at organisere og formidle forskellige former for information, kultur og viden? Vil du kvalificere dig til at løse fremtidens informationsudfordringer? Eller drømmer du om at arbejde som bibliotekar? 
Med en bacheloruddannelse i Biblioteksvidenskab, IT og kommunikation lærer du at finde, systematisere og formidle alle former for information, viden og kultur. Derudover vil du gennem uddannelsen opnå kompetencer inden for design og vil med din kreative forståelse være med til at skabe fremtidens biblioteker og informationssystemer sammen med brugere, borgere og partnere.
Udfordringerne i informationssamfundet har gjort studiet af spørgsmål relateret til dokumenter og information gradvist mere relevant og vigtigt for arbejdslivet. Bacheloruddannelsen giver dig færdigheder i organisering, søgning og formidling af dokumenter, omfattende alt fra papir til datafiler, lyd og film. Du lærer at formidle litteratur, information, kultur og viden af forskellige arter for at gøre den tilgængelig for andre. Derudover lærer du om de forskellige typer af biblioteker og deres rolle og funktion i samfundet.

Jobmuligheder

Med denne bacheloruddannelse vil du kunne varetage jobs, hvor der er behov for at organisere store mængder af information og viden og du vil være i stand til at anvende de relevante kommunikations- og it-værktøjer i din opgaveløsning. Du vil både kunne arbejde i bibliotekssektoren, ved andre kulturinstitutioner og organisationer, og i det private erhvervsliv. Du vil ydermere være i stand til at facilitere processer omkring brugerinvolvering. Derudover får du som det eneste sted i landet undervisning i Records management (styring og håndtering af forretningskritiske dokumenter). Du kan derfor efterfølgende få job inden for både offentlige myndigheder, institutioner og organisationer og private virksomheder

Studiemiljø

Vi er en mindre uddannelse og vi forsøger derfor at skabe en tæt tilknytning på tværs af uddannelser og årgange ved at lave fælles arrangementer, samt faglige og sociale udflugter. Du vil som en del af uddannelsen komme ud og besøge relevante virksomheder, institutioner og organisationer, hvilket også vil give et godt indblik i fremtidige jobmuligheder. Vi har desuden studenterforeninger, som dyrker samvær mellem informations- og kommunikationsstuderende på SDU Kolding.  

Samarbejde 

Samarbejde og partnerskaber er et centralt fokus på uddannelsen. Vi samarbejder med biblioteker, andre kulturinstitutioner og erhvervsvirksomheder i forbindelse med opgaver og projekter, og vi inddrager aktuelle problemstillinger i undervisningen. Du bliver derfor godt rustet til at komme ud på arbejdsmarkedet. Der er også mulighed for at komme i et projektorienteret forløb (praktik) på uddannelsens tredje år, hvor du vil kunne anvende og afprøve dine kompetencer. 

3 gode grunde...

  • Du bliver i stand til at designe bibliotekernes rolle i en digital tidsalder og i tæt samarbejde med brugere, borgere og andre partnere.
  • Du får allerede under uddannelsen afprøvet dine kompetencer i praksis, da vi har et tæt samarbejde med biblioteker, øvrige kulturinstitutioner og virksomheder både omkring opgaver, projekter og praktikforløb.
  • Du opnår karrieremuligheder, der rækker ud over de traditionelle biblioteker, da du bliver i stand til at organisere og formidle viden, hvilket er kompetencer, som både institutioner, organisationer og virksomheder har brug for.

Læs Biblioteksvidenskab i Kolding hvis du også interesserer dig for IT, kommunikation og mennesker

På uddannelsen lærer du bl.a. om IT, design og informationssøgning

Følg @hum_studieliv_sdu på Instagram