Skip to main content
DA / EN

Studiestatistisk information

Studiestatistik

SDU Analytics udarbejder studiestatistik til understøttelse af SDU’s uddannelseskvalitetspolitik, samt til dataunderstøttelse til den løbende forretningsudvikling af SDU’s uddannelser.

Det er deskriptive opgørelser, der beskriver SDUs studerende og SDUs uddannelser, typisk leveret i pdf eller webrapportformat.

Studiestatistik er til rådighed for SDU’s ansatte, når de er logget ind på SDU’s netværk (hjemmefra forudsættes opkobling via VPN).

Mere end SDU’s egne systemdata

Foruden studiestatistik på egne systemdata udarbejder SDU Analytics med en række yderligere analytiske applikationer i relation til uddannelsesområdet, fx benchmark af de danske universiteter og status på international ranglister m.v.

Samlet set findes al decision intelligence for SDU’s ansatte på analyser.sdu.dk

Danske Universiteters statistiske beredskab

Danske Universiteter stiller en række data til rådighed om de danske universiteter – disse informationer findes her.

Aktindsigt

Aktindsigt om interne informationer kan offentligheden søge via SDU’s juridiske kontor.

Eksterne relevante data

Øvrige interessante datakilder er samlet på analyser.sdu.dk

KontaktSDU Analytics

Ønsker, hjælp og spørgsmål til uddannelsesdata samt studiestatistik eller ønsker til oplæg, mødedeltagelser m.v. sendes til sduanalytics@sdu.dk

Læs mere om SDU Analytics.

Analyser.sdu.dk

Findes data, findes analyserne her! Alle analyser fra SDU Analytics

analyser.sdu.dk

Studiestatistisk information på SDUnet

Nøgletal, studieforløb, studieundersøgelser, ansøg, optag, bestand, dimittender. Som ansat ved SDU finder du din relevante studiestatistik her.

Uddannelsesdata

Offentlige data

Offentlig statistik, årlig opdatering med informationer om SDU’s forretningsområder. Gode tidsserier på uddannelsesområdet, som kan anvendes i mange sammenhænge.

DKUNI

SDU Analytics

  • Campusvej 55
  • Odense M - 5230
  • Telefon: 65 50 10 29

Sidst opdateret: 08.07.2022