Skip to main content

Offentligt tilgængelige uddannelsesdata

I den Statistiske årbog er der adgang til en række række offentlig tilgængelige uddannelsesårsopgørelser. Åbn "Statistisk årbog". 

Den statiske årbog indeholder årsopgørelser vedr.:

 • Bacheloransøgning
 • Kandidatansøgning
 • Optag
 • Studenterbestand
 • Dimittender
 • Karakterer
 • STÅ (studenterårsværk)
 • Ph.d.-studerende
 • Personale
 • Bygninger
 • Regnskab

Opgørelserne er tilgængelige på et overordnet niveau. Derudover er der i de enkelte opgørelser mulighed for at udvælge data på relevante parametre som fx uddannelser, campus, semesterstart og adgangskrav.

Strategi & Rekruttering

 • Campusvej 55
 • Odense M - DK-5230

Sidst opdateret: 18.03.2020