Skip to main content
DA / EN

Juridisk Kontor

Juridisk Kontor er en af fire enheder under Rektorsekretariatet. Kontorets opgaver er overvejende af universitetsjuridisk art.

Kontorets fokusområder er juridisk rådgivning til rektor, universitetsdirektør, dekaner, medarbejdere m.fl.
 
Der arbejdes med et bredt spektrum af juraen, bl.a. offentligretlige emner som universitetsjura, herunder de særlige bekendtgørelser m.v., der gælder for universiteter/uddannelser), offentlighedsloven, forvaltningsloven, kontraktsret og erstatningsret.
 
Har du brug for hjælp, så er du meget velkommen til at kontakte os.

Fælles mailbox: jura@sdu.dk
 
Klager vedr. studerende sendes til: uni-klager@sdu.dk 
 

Aftaler af erhvervsretlig art, herunder også Indtægtsdækket Virksomhed samt sager om anmeldelser til Datatilsynet behandles af SDU Erhverv, Team Viden- og Teknologioverførsel - contracts@sdu.dk kan benyttes som indgang.

Sidst opdateret: 21.08.2022