Skip to main content
DA / EN

Opfølgning på arbejdet med uddannelseskvalitet

Derved kan vi sikre, at vi efterlever de mål og krav, der er beskrevet i SDU’s kvalitetspolitik, og at vi kan identificere, om der er behov for udvikling af arbejdet. Opfølgningen sker i form af en række aktiviteter, som deler sig i to kategorier:

  • Løbende opfølgning på arbejdet med uddannelseskvalitet
  • SDU´s Uddannelsesberetning

Alle aktører i kvalitetsorganisationen deltager i begge typer af aktiviteter.

Løbende opfølgning på arbejdet med uddannelseskvalitet 

Der foregår løbende opfølgning på arbejdet med uddannelseskvalitet, når fx studienævn sætter fokus på konkrete områder i arbejdet med uddannelseskvalitet. For hver uddannelse er der udarbejdet en plan, der beskriver årets gang for arbejdet med uddannelseskvalitet. Derudover sættes i regi af fx Uddannelsesrådet løbende fokus på relevante områder.

Overordnet kan den løbende opfølgning på arbejdet med uddannelseskvalitet opdeles i tre grupper:

På alle niveauer i SDU’s kvalitetsorganisation skal der løbende følges op på arbejdet med uddannelseskvalitet igennem nøgletal og kvalitetsindikatorer.

Læs mere om nøgletallene og kvalitetsindikatorerne.

Arbejdet med uddannelseskvalitet evalueres løbende igennem en række undersøgelser, der gennemføres blandt de studerende.

Få et samlet overblik over studenterrettede undersøgelser på SDU.

I SDU’s kvalitetspolitik er der en række krav til, hvad studieordningen skal indeholde, så den bidrager til, at uddannelsen har en høj kvalitet. Derfor foregår der en løbende kvalitetssikring af studieordninger i studienævn, disses underudvalg og fakultetsledelsen.

SDU's Uddannelsesberetning

Hver andet år udarbejdes SDU’s uddannelsesberetning. Uddannelsesberetningen er SDU’s primære værktøj til at følge op på arbejdet med uddannelseskvalitet på og omkring uddannelserne.

Alle ledelsesniveauer på SDU deltager i udarbejdelsen af uddannelsesberetningen, der gør status på arbejdet med uddannelseskvalitet de seneste to år og beskriver handlingsplan for de kommende to år.

Uddannelsesberetningen udarbejdes efter denne model:

[Klik for stort billede]

Som det fremgår af modellen, udarbejdes Uddannelsesberetningen på uddannelses- og områdeniveau, hvorefter den aggregeres på fakultets- og fællesadministrationsniveau og derefter på universitetsniveau. På baggrund af det arbejde igangsættes der initiativer, der skal forbedre arbejdet med uddannelseskvalitet. Det danner grundlag for den Uddannelsesberetning, der udarbejdes to år senere.

Dialog er central i udarbejdelsen af uddannelsesberetningen. Derfor holdes der i forbindelse med udarbejdelsen statusmøder mellem:

  • Studieledelsen og fakultetsledelsen
  • Områdechefer i fællesadministrationen og universitetsdirektøren
  • Fakultetsledelsen og Uddannelsesrådets formand

På alle niveauer indeholder uddannelsesberetningen:

  • Opfølgning på den handlingsplan, der blev aftalt i den foregående uddannelsesberetning
  • En uddannelsesstrategisk analyse
  • Opfølgning på kvalitetspolitikken
  • Opfølgning på relevante nøgletal og kvalitetsindikatorer
  • En handlingsplan for de kommende to år
SDU's notat om uddannelsesberetning

Læs en udførlig beskrivelse af SDU's Uddannelsesberetning, herunder om formål, indhold og proces

SDU's notat om uddannelsesberetning

Sidst opdateret: 10.02.2022