Skip to main content
DA / EN

SDU's kvalitetssystem

Kvalitetssystemet består overordnet af tre elementer:

Kvalitetspolitik

I kvalitetspolitikken har SDU formuleret tydelige mål for og krav til, hvordan der på hele SDU skal arbejdes med uddannelseskvalitet under den studerendes uddannelsesrejse. Dvs. fra den studerende bliver optaget, tager sin uddannelse og fortsætter til arbejdsmarkedet. Læs SDU's kvalitetspolitik.

Kvalitetsorganisation

SDU har indrettet en kvalitetsorganisation, hvor arbejdet med uddannelseskvalitet er forankret på alle niveauer i universitets ledelsesstruktur - fra studieledelsen til bestyrelsen. Læs hvordan opgaverne og ansvaret for kvalitetsarbejdet er fordelt.

Dokumentation og opfølgning

På SDU følges der løbende og systematisk op på, om målene og kravene i kvalitetspolitikken efterleves. Læs om hvordan arbejdet med dokumentation og opfølgning foregår.

Baggrunden for kvalitetssystemet

SDU’s kvalitetssystem, som det ser ud i dag, har sine rødder tilbage til 2003, hvor Universitetsloven introducerede ”kvalitetsudvikling” som begreb og præciserede ansvarsfordelingen ift. det interne kvalitetssikringsarbejde. Det medførte et udviklingsarbejde internt på SDU, der over tid har resulteret i det kvalitetssystem, SDU har i dag.

Kvalitetssystemet bygger på de fælles europæiske standarder og retningslinjer for universiteternes interne kvalitetssikring (”European Standards and Guidelines for Quality Assurance in European Higher Education”).

Strategi & Rekruttering

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230

Sidst opdateret: 23.02.2022