Skip to main content

Samfundets reaktion på drone-teknologi: Trusler & muligheder for en øget parathed

Projektets formål

Formålet dette projekt er at opnå en indsigt, i hvor høj grad samfundet er parat til droner. Man vil især se nærmere på de bekymringer, der kan være hos folk, omkring brugen af droner i byrummet. Det kan være bekymring omkring privatlivets fred, sikkerhed, støj.

Med det som udgangspunkt vil projektet pege på, hvilke muligheder der kan være for industrien og de politiske beslutningstagere for at tage højde for offentlighedens bekymringer, og dermed sikre en bedre offentlig modtagelse og forståelse af droner i vores daglige færden.

Projektets outcome

  • Projektet vil hjælpe industrien og politiske beslutningstagere med at udvikle bedre regulativer og forbedre designet af droner.
  • Projektet vil også hjælpe interessenterne med at forbedre deres kommunikation med offentligheden.
  • Projektet vil overordnet set bidrage med en mere fyldestgørende og balanceret forståelse af sociale udfordringer, som er relateret til droner.

Kontakt

Arbejdspakkeledere: Domen Bajde, Lektor, Institut for Marketing & Management og Kathrin Maurer, Lektor, Institut for Kulturvidenskaber.

Sidst opdateret: 20.09.2018