Skip to main content

Effektiv undersøgelse af- og respons på invasive arter ved hjælp af droner

Projektets formål

Samfundet vil kunne spare mange penge, hvis registreringen af invasive arter kunne ske ved hjælp af droner – og især hvis det var muligt at registrerer planterne forbedre registrering af planter før populationen etablerer sig. Dette er ikke muligt på ved hjælp af manuel registrering nuværende tidspunkt.

Projekter ønsker at udvikle automatiseret droneteknologi og billedanalyse, der kan lave en effektiv kortlægning af landskabet. Droner skal lære at identificere særlige udsatte områder i forhold til udbredelsen af invasive arter.

Det betyder også, at dronerne skal kunne justere deres handlinger automatisk under flyvninger. De skal også kunne afvige fra deres oprindelige flyveplaner i de tilfælde, hvor de registrerer områder af særlig interesse.

En sådan teknologi vil gøre det muligt at udarbejde præcise og detaljerede kort over udbredelsen af invasive planter.

 

Projektets outcome

  • At udvikle droner, der kan genkende forskellige typer af invasive planter og kortlægge deres placering, størrelse og reproduktive status.
  • At vi kan gøre droner i stand til at udføre beregninger på stedet, og på den måde gøre det muligt at ændre deres flyruter og indsamle mere detaljerede undersøgelser.
  • Anvende denne teknologi til en tidlig identifikation af invasive arter.

Kontakt

Arbejdspakkeleder: Henrik Skov Midtiby, Adjunkt, Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet, SDU UAS Center.

 

Partnere
Biologisk Institut, Max-Planck Odense Center

Sidst opdateret: 26.02.2018