Skip to main content

Til studerende

Medicin

Studerende på kandidatdelen har mulighed for som led i undervisningen at få demonstreret en obduktion. De fleste obduktioner foregår tirsdag og fredag. Der skal aftales tid på forhånd.

Henvendelse om obduktionsdemonstrationer, klinisk ophold og kandidatspeciale kan ske til undervisningssekretær: Lotte Brag, tlf. 6550 4464, email: lbrag@health.sdu.dk

Undervisning af medicinstuderende ved retsmedicinsk institut er beskrevet her.

 

Antropologi

Antropologisk afdeling (ADBOU) tilbyder 3 tilvalgsfag i biologisk antropologi:

  • Grundlæggende Biologisk Antropologi (15 ECTS)
  • Avanceret Biologisk Antropologi (5 ECTS)
  • Projektopgave i Biologisk Antropologi (10 ECTS).  

Det skulle også være muligt at få godkendt individuelt sammensatte kandidatuddannelser i faget.

Biologisk antropologi er læren om mennesket som biologisk væsen. Ved ADBOU udforskes dette nærmere gennem skeletundersøgelser. Biologisk antropologi er således for dig, der interesserer dig for mennesker, historie, liv og død, sygdomme og meget, meget mere. I afdelingen opbevares mere end 12.000 skeletter, hovedsageligt fra Danmarks middelalder, men også fra vikingetiden og efterreformatorisk tid.

Skeletterne fortæller historien om et liv med arbejde, hungersperioder, høj børnedødelighed og epidemier, som kommer og går, bl.a. spedalskhed, tuberkulose, syfilis, pest og hidtil ukendte sygdomme. Ydermere kan den generelle sundhedstilstand aflæses i skeletterne, hvilket bl.a. ses som ændringer i levealderen og den gennemsnitlige legemshøjde.
Du kan læse mere om undervisningen her.

 

Sidst opdateret: 09.03.2023