Skip to main content
DA / EN

Antropologi

Som det eneste sted i Danmark uddanner vi på Antropologisk Afdeling kaldet ADBOU) biologiske antropologer.

Afdelingen tilbyder antropologisk biologi som tilvalgsfag under Naturvidenskab.

Biologisk antropologi er læren om mennesket som biologisk væsen. Ved ADBOU udforskes dette nærmere gennem skeletundersøgelser. Biologisk antropologi er således for dig, der interesserer dig for mennesker, historie, liv og død, sygdomme og meget meget mere. I afdelingen opbevares mere end 12.000 skeletter, hovedsageligt fra Danmarks middelalder.

Skeletterne fortæller historien om et liv med arbejde, hungersperioder, høj børnedødelighed og epidemier, som kommer og går, bl.a. spedalskhed, tuberkulose, syfilis, pest og hidtil ukendte sygdomme. Ydermere kan den generelle sundhedstilstand aflæses i skeletterne, hvilket bl.a. ses som ændringer i levealderen og den gennemsnitlige legemshøjde.

Tilvalg i Biologisk Antropologi byder på følgende;

  • Praktisk arbejde med skeletter
  • Indføring i middelalderens sygdomme
  • Praktisk og analytisk arbejde med rapportskrivning
  • Mulighed for deltagelse i internationale kongresser
  • Brug af naturvidenskabelige analysemetoder
  • Forskning inden for både humanistiske, sundheds- og naturvidenskabelige områder

Vi tilbyder følgende kurser:

  • Biologisk Antropologi I: Grundlæggende osteologi (SU504), 15 ECTS
  • Biologisk Antropologi II: Projektopgave (SU509), 20 ECTS
  • Biologisk Antropologi III: Videregående osteologi (SU508), 5 ECTS

Biologisk Antropologi I: Grundlæggende osteologi

Dette kursus beskæftiger sig hovedsageligt med køns- og aldersbestemmelse af skeletter. I levende live ser mænd og kvinder forskellige ud, og det samme gør sig gældende ved døde. Ud fra bl.a. bækken og kranie ses forskelle, som afslører kønnet. Alderen ved døden aflæses i en lang række knogler, fx lårben, ryghvirvler, bækken og kraveben. Der gives desuden en overordnet indføring i de knogleinvolverende sygdomme samt traumer i knogler.

Biologisk Antropologi II: Projektopgaven

Uddannelsen afsluttes med en selvstændig projektopgave. Emnet er selvvalgt, og kan spænde bredt.

Biologisk Antropologi III: Videregående oesteologi (SU508), 5 ECTS

Dette kursus er på avanceret bachelor- og kandidatniveau. Formålet med dette kursus er at give den studerende kendskab til teorien og den praktiske metode til behandling af løsfundne knogler. Der arbejdes videre med køns- og aldersbestemmelsesmetoder samt knoglepatologisk forandringer fra kurset SU504. Den studerende skal således kvalificere sig til selvstændigt at kunne registrere og afrapportere et større antropologisk materiale. Herudover gennemgås en række biologisk antropologiske forskningsartikler mhp at give den studerende værktøjer til kritisk at kunne forholde sig til sådanne.

 

Sidst opdateret: 04.04.2022