Skip to main content

Arkiv Forskning

Afsluttede ph.d.-projekter:

 

Farmakogenetiske aspekter af død forårsaget af heroin og metadon forgiftning
Dorte Christoffersen, cand.scient., senior retskemiker. Dorte forsvarede den 4. december 2015 sin afhandling med titlen "The pharmacogenetics of sudden death in heroin addiction".

Medicolegal aspects in the investigation of victims of rape in Funen
Læge Birgitte Schmidt Astrup, forsvarede den 31. oktober 2013 sin phd-afhandling med titlen "Den retsmedicinske gynækologiske undersøgelse - på vej mod yderligere evidensbasering."

 

Afsluttede prægraduate forskningsprojekter


2015

Stud.med. Carol Ann G.R. Busk: Valideringsstudie af ny scanningsmetode til diagnosticering af forkalkning i kranspulsårerne

Projektet udføres ved Retsmedicinsk Institut, Det Sundhedsvidenskabelig Fakultet, Syddansk Universitet og er i samarbejde med Medicinsk Forskningsenhed Odense Universitetshospital (OUH) Svendborg og Leiden University Medical Center (LUMC), Holland.
Hovedvejledere: Professor, Statsobducent, Peter Mygind Leth, Retsmedicinsk Institut, SDU og Professor, Overlæge, Kenneth Egstrup, Kardiologisk Afdeling, OUH Svendborg.

 

Stud.med. Henriette Vædele: Alkohol og euforiserende stoffers indflydelse på anvendt vold mod ofre samt strafudmåling i syddanske voldtægtssager

Projektet udføres ved Retsmedicinsk institut, Syddansk Universitet, under Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.
Hovedvejleder: Professor, dr. med., Jørgen Lange Thomsen, Retsmedicinsk Institut, Syddansk Universitet.
Medvejleder: Læge, Ph.d., Birgitte Schmidt Astrup, Retsmedicinsk Institut, Syddansk Universitet.

 

2014

Stud.med. Simone Dorthea Christoffersen: Medikamentielt induceret nyreskade hos personer med skizofreni

Projektet udføres ved Retsmedicinsk institut under det Sundhedsvidenskabelige fakultet.
Hovedvejleder: Professor, dr. med., Jørgen Lange Thomsen, Retsmedicinsk Institut, SDU, medvejledere: Professor, dr. med., Niels Marcussen, Afdeling for Klinisk Patologi, OUH og Ph.d.-studerende, speciallæge, Anne Bugge, Retsmedicinsk Institut, Syddansk Universitet

 

Sidst opdateret: 19.10.2023