Skip to main content

Arrangementer

Kommende arrangementer 2021

Online netværksseminar (todags) i samarbejde med Focus Advokater den 15. og 16. juni kl. 9-11

OBS! Du er velkommen til blot at deltage den ene af dagene.


Program for dag 1 –
den 15. juni kl. 9:00-11:00. Tilmeld dig her

•  Nyheder v. Jesper Krag fra Focus Advokater
• 
Data Protection by Design, herunder oplysningspligt ift. digitale teknologier og AI v. Jesper Løffler Nielsen fra Focus Advokater og Ayo Næsborg-Andersen fra SDU
• 
Internationale overførsler og Schrems II i praksis
Kort om historikken v. Jesper Løffler 
En konkret case: SDU’s arbejde med Schrems II-sagen v. Jill Poulsen, SDU Research & Innovation Organisation
Diskussioner i plenum: Hvad har vi gjort, og hvad ser vi af løsninger på sigt?
• 
Ønsker til næste arrangement og evt. frivillige oplægsholdere


Program for dag 2 – den 16. juni kl. 9:00-11:00 (OBS! Programmet er opdelt i to spor)

Spor 1: GDPR i store organisationer. Tilmeld dig her

•  Dataansvar i koncerner, herunder ansvar på tværs af afdelinger og lande (HR, IT, marketing, ledelse, udenlandske datterselskaber m.v.) v. Jesper Løffler Nielsen fra Focus Advokater
• 
Case: Hvordan arbejder LEGO med GDPR-compliance på tværs af koncernen v. Michal Lund Kristensen fra Lego Group 
• 
Faciliteret sparringsrunde: Udfordringer ved praktisk GDPR-compliance i store organisationer v. Helene Arensbak Mørk fra Orifarm A/S


Spor 2: GDPR i mindre organisationer. Tilmeld dig her


• Oplæg om GDPR’s hensyn til SMV’er v. Jesper Krag fra Focus Advokater
• Case: Focus Advokaters arbejde med løbende compliance og IT-sikkerhed v. Stefan Stade fra Focus Advokater
• Faciliteret sparringsrunde: Særlige udfordringer for startups og SMV’er? v. Ayo Næsborg-Andersen

 


Tidligere arrangementer 2020

Netværksmøde den 17. november kl. 16-18 hos Focus Advokater, Englandsgade 25, 5000 Odense C 

 • Udvalgte nyheder siden sidst
 • Ansvarlighedsprincippet: GDPR i den daglige drift 
 • Brug af GDPR-software til at understøtte den løbende drift
 • Diskussion: Ledelsesforankring og prioritering

 


Tidligere arrangementer 2019

Netværksmøde d. 3. september

 • Opdatering – hvad er der sket siden sidst?
 • Håndtering af informationssikkerhedshændelser og databrud i praksis v. Tor Valstrøm, Conscient Systems

Seminar d. 20 maj

 • Grænseflader for forordningens anvendelse: Papirdokumenter? IP-adresser? Big Data? 
 • Alle bruger cloud – men få har styr på ansvaret
 • Oplysningspligten og indsigtsretten – Juridiske krav og praktiske løsningeredligeholdelse, kontroller og opfølgning – Set fra hhv. advokatens, den dataansvarliges og databehandlerens perspektiv  

Netværksmøde d. 5. februar

 • Forholdet mellem GDPR og EMRK
 • Afgrænsningen af dataansvarlig, databehandler og det fælles dataansvar i praksis
 • Sparring og netværk:  Hvordan tilrettelægger og gennemfører man den lovpligtige kontrol med databehandlere?

 


Tidligere arrangementer 2018

Netværksmøde 19. september

 • Opdatering
 • SDU's arbejde med forordningen (v. Simon Kamber, DPO)
 • Risikovurderinger og konsekvensanalyser

Halvdagsseminar 19. marts

 • Generelt indblik i GDPR
 • Persondata og HR
 • DPO-rollen
 • Kravene til dokumentation
 • Behandling af oplysninger om børn
 • Sanktioner for overtrædelse af reglerne
 • Databehandlerens rolle

 


Tidligere arrangementer 2017

Netværksmøde 28. november 

 • Opdatering - hvad er der sket siden sidst?
 • Privacy Shield
 • Den kommende ePrivacy forordning v. Tor Valstrøm, Conscient Systems

Netværksmøde 12. september

 • Opdatering - hvad er der sket siden sidst?
 • Databehandlerens rolle

Netværksmøde 8. juni

 • Belysning af udvalgte forhold om forordningens ønskede tilpasning til dansk lovgivning v. Daniel Hartfield-Traun

Opstartsmøde 27. marts

 • Præsentation af netværket

 

Sidst opdateret: 01.07.2021