Skip to main content

For ph.d.-studerende

Hvad er annuum?

Sammen med fakultetsstipendiet følger et engangsbeløb (= annuum) på op til 10.000 kr.

Hvem bestyrer pengene?

Det gør din forskningsenhed (forskningsleder/hovedvejleder)

Hvad må jeg bruge pengene til?

Du kan efter aftale med forskningsleder/hovedvejleder bruge pengene enten til indkøb af IT-udstyr eller til en rejse i forbindelse med projektet.

Der kan kun kan dækkes et indkøb (udgifter til en rejse eller et IT-indkøb) – uanset om det drejer sig om 3.000 kr. eller 10.000 kr. Pengene skal være brugt inden ph.d.-periodens udløb. Det vil sige, at du ikke kan dele annuum op og anvende det løbende i ph.d.-perioden.

Køb af IT-udstyr

IT-udstyr skal du købe gennem SDU’s IT-afdeling, og du skal være opmærksom på, at dette tilhører SDU (forskningsenheden) og skal tilbageleveres, hvis du rejser fra enheden. SDU’s IT afdeling har mail adressen: servicedesk@sdu.dk og de skal have oplyst annuum kontonr. 14.120 og navn på godkender (Cecilia Riisom Greve)

Flybilletter

Flybilletter skal bestilles gennem CWT. Se yderligere SDU's rejseregler og interne cirkulære vedr. tjenesterejser 

Faktura sendes til:

SDU
Institut for Regional Sundhedsforskning
J.B. Winsløws Vej 19
5000  Odense C

Ean.nr. 5798000423008

Cvr.nr. 29283958

Har du spørgsmål til annuum?

Kontakt økonomimedarbejder Cecilia Greve på mail: cgreve@health.sdu.dk eller økonomimedarbejder Lene Kolath Rasmussen på mail: lekora@health.sdu.dk

SUND PhD Club

Det kan være svært at få et studienetværk, når man er ph.d.-studerende, da vi oftest møder hinanden i forbindelse med ph.d.-kurser. Ph.d.-studerende på SUND SDU har deres egen gruppe på Facebook, hvor der er mulighed for at netværke og erfaringsudveksle med andre ph.d.-studerende. Gruppen finder du på Facebook - Sund PhD Club 

Ph.d.-skolen på Facebook

Ph.d.-skolen har sin egen gruppe på Facebook. Den finder du under: ResearchEducationinHealthSciences

Philoteket

 Philoteket er et område på biblioteket dedikeret til ph.d.-studerende. Læs mere om Philoteket

Temadage for ph.d.-studerende ved IRS

IRS afholder to gange årligt særlige temadage målrettet ph.d.-studerende, postdocs og adjunkter. Her tages der temaer og emner op, som kan styrke den unge forsker. Derudover er det et godt sted at møde andre ligesindede og skabe gode netværk

Temadagene annonceres i IRS' kalender

SDU har oprettet en template til ph.d.-publikationer (forsiden). Du kan også designe din egen, men SDU kan ikke hjælpe dig med dette.

IRS, KI, SDU, Grafisk Center og Ph.d.-skolen giver ikke længere gratis eksemplarer af ph.d.-afhandlinger. Skal  afhandlingen printes er det med egenbetaling.  

Grafisk Center - SDU

IRS og KI har ikke et særskilt statistik-tilbud, men ph.d.-studerende tilbydes ti timers vejledning gennem IST.

Vedrørende kurser:

Du kan eventuelt finde tilbud under ph.d.-skolens kurser eller ved IST - du skal dog være opmærksom på, at disse kurser kan gælde som eksterne kurser, hvis de tilbydes under et andet institut.

Ph.d.-skolens kurser

Her finder du informationer om vejledning i statistik ved IST

Open Market kurser:

På siden phdcourses.dk, kan du eventuelt finde Open Market kurser i statistik

Er du ph.d.-studerende, skal du både sygemelde dig til ph.d.-skolen og til instituttet. 

Sygemelding til instituttet sker til Fællessekretariatets HR-medarbejder

På ph.d.-skolens hjemmeside kan du finde relevant information om, hvordan du kommer i gang som ph.d.-studerende ved SUND. Du kan blandt andet se hvilke typer af ph.d.-programmer der findes, hvordan du ansøger og læse mere om finansiering.

Groft sagt er der tre kriterier, som skal være opfyldt, før en ph.d.-studerende kan gå i gang med sit projekt:

  1. Ansøgeren skal opfylde adgangskravene
  2. Ansøgeren skal have en godkendt projektbeskrivelse
  3. Ansøgeren skal have styr på finansieringen

Læs mere på ph.d.-skolens hjemmeside 

Hvis du ønsker ændringer i din studietid, så skal du kontakte ph.d.-skolen. Det er kun ph.d.-skolen, der kan bevillige ændringer. Ændringer kan for eksempel være: Forlængelse, orlov, sygdom, op/ned i tid, deltid m.m.

Her finder du ph.d.-skolen

 

Sidst opdateret: 12.10.2022