Skip to main content
DA / EN

Forskning

For ph.d.-studerende

Her finder du en samling af relevante links og oplysninger til dig som ph.d.-studerende - eller kommende ph.d.-studerende - ved Institut for Regional Sundhedsforskning

Der uddeles ikke længere annuum sammen med fakultetsstipendiet.

SUND PhD Club

Det kan være svært at få et studienetværk, når man er ph.d.-studerende, da vi oftest møder hinanden i forbindelse med ph.d.-kurser. Ph.d.-studerende på SUND SDU har deres egen gruppe på Facebook, hvor der er mulighed for at netværke og erfaringsudveksle med andre ph.d.-studerende. Gruppen finder du på Facebook - Sund PhD Club 

Ph.d.-skolen på Facebook

Ph.d.-skolen har sin egen gruppe på Facebook. Den finder du under: ResearchEducationinHealthSciences

Philoteket

 Philoteket er et område på biblioteket dedikeret til ph.d.-studerende. Læs mere om Philoteket

Temadage for ph.d.-studerende ved IRS

IRS afholder to gange årligt særlige temadage målrettet ph.d.-studerende, postdocs og adjunkter. Her tages der temaer og emner op, som kan styrke den unge forsker. Derudover er det et godt sted at møde andre ligesindede og skabe gode netværk

Temadagene annonceres i IRS' kalender

SDU har oprettet en template til forsiden af ph.d.-afhandlingen. Vi anbefaler, at det er den, som anvendes. 

Print af afhandlinger er for egenbetaling.

Grafisk Center kan udover print af afhandlinger også hjælpe med opsætning og print af posters. Dette er også for egenbetaling.

Grafisk Center - SDU

På ph.d.-skolens hjemmeside kan du finde informationer om  afholdelse og planlægning af ph.d.-forsvar. 

Læs mere under ph.d.-forsvar

På ph.d.-skolens hjemmeside kan du finde relevant information om, hvordan du kommer i gang som ph.d.-studerende ved SUND. Du kan blandt andet se hvilke typer af ph.d.-programmer der findes, hvordan du ansøger og læse mere om finansiering.

Groft sagt er der tre kriterier, som skal være opfyldt, før en ph.d.-studerende kan gå i gang med sit projekt:

  1. Ansøgeren skal opfylde adgangskravene
  2. Ansøgeren skal have en godkendt projektbeskrivelse
  3. Ansøgeren skal have styr på finansieringen

Læs mere på ph.d.-skolens hjemmeside 

IRS og KI har ikke et særskilt statistik-tilbud, men ph.d.-studerende tilbydes ti timers vejledning gennem IST.

Vedrørende kurser:

Du kan eventuelt finde tilbud under ph.d.-skolens kurser eller ved IST - du skal dog være opmærksom på, at disse kurser kan gælde som eksterne kurser, hvis de tilbydes under et andet institut.

Ph.d.-skolens kurser

Her finder du informationer om vejledning i statistik ved IST

Open Market kurser:

På siden phdcourses.dk, kan du eventuelt finde Open Market kurser i statistik

Læs mere om søgning af fondsmidler, procedurer før og efteransøgning, overhead m.m. 

Syddansk Forskerstøtte

Er du ph.d.-studerende, skal du både sygemelde dig til ph.d.-skolen og til instituttet. Kontakt Mona Østergaard Madsen: momadsen@health.sdu.dk

Hvis du har brug for hjælp og ikke kan gå til din hovedvejleder, så kan du kontakte viceinstitutleder Malene Roland eller ph.d.-skolen. Vær opmærksom på, at instituttet ikke får besked, hvis du kun går til ph.d.-skolen.

Hvis du ønsker ændringer i din studietid, så skal du kontakte ph.d.-skolen. Det er kun ph.d.-skolen, der kan bevillige ændringer. Ændringer kan for eksempel være: Forlængelse, orlov, sygdom, op/ned i tid, deltid m.m.

Her finder du ph.d.-skolen

SUND ph.d.-skole

Husk at alle dine henvendelser angående din ph.d.-indskrivning og -afhandling, skal gå gennem ph.d.-skolen.

E-mail: phd@health.sdu.dk

Telefon: +45 65504949

Viceinstitutleder Malene Roland

Primært ansvarsområde: Ph.d.-studerende, postdocs og adjunkter - introduktion til instituttet, support/støtte, trivsel, konflikthåndtering, mentor, karrierevejledning og rådgivning. 

Tilbyder en 1:1-samtale med den ph.d.-studerende ved afslutning af ph.d.

E-mail: mvils@health.sdu.dk

Ved sygdom

Ved sygdom skal du, udover din hovedvejleder, melde dig syg til instituttet på mail: momadsen@health.sdu.dk

Sekretariatsleder IRS Malene Korsholm

E-mail: mkorsholm@health.sdu.dk

Telefon: +45 6550 9073

 

Sidst opdateret: 14.06.2023