Biostatistisk vejledning

Statistik vejledning

|: BOOKING af biostatistisk vejledning
|: Om åben biostatistisk vejledning - DROP IN
 

Vejledningstjenesten tilbyder

 • Rådgivning ved valg af design af studier
 • Hjælp ved forberedelse af studieprotokoller, med vægt på valg af populationer, målemetoder, variabler og endpoints og beregninger af stikprøvestørrelse
 • Rådgivning ved valg af statistiske metoder
 • Udførelse af statistisk modellering og analyse af data
 • Hjælp ved fortolkning af resultater af statistiske analyser
 • Rådgivning ved præsentation af studieresultater i publikationer
 • Rådgivning ved generelle spørgsmål om forskningsmetode
   

Betingelser for den biostatistiske vejledningstjeneste

 • Forskere og ph.d.-studerende ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet kan opnå op til 10 timers statistisk vejledning.
   
 • Vi anbefaler at ph.d.-studerende, hvis projekt kræver anvendelse af ikke-standardiserede statistiske metoder eller statistisk analyse i større omfang, indberegner et beløb til yderligere statistisk vejledning i deres studiebudget.
   
 • Kandidatstuderende ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved SDU, der er i gang med elitespecialet i eksperimentel kirurgi kan i forbindelse med deres deltagelse i kurset ”Biostatistics I” opnå ét statistisk vejledningsmøde.
   
 • Kandidatstuderende ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved SDU, der er i gang med den prægraduate forskeruddannelses forskningssemester kan opnå ét statistisk vejledningsmøde.
   
 • Kandidatstuderende og ansatte ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved SDU, der er i gang med at planlægge et ph.d.-projekt på samme sted, kan opnå ét statistisk vejledningsmøde, med henblik på at afklare ph.d.-projektets statistiske behov.
   
 • Kandidatstuderende på den prægraduate forskeruddannelse, samt kandidatstuderende og ansatte, der er i gang med at planlægge et ph.d.-projekt, og som har behov for yderligere vejledning, kan købe yderligere vejledningstid i vejledningstjenesten.
   

Tjenesten har åbent:

 • Tirsdage kl. 13.00-15.15
 • Torsdage kl. 10.00-12.15
 • Drop IN: 1. tirsdag i måneden* er der åben vejledning kl. 13.00-15.00

Booking

For booking af møder brug: http://goo.gl/opeoki

Drop IN

1. tirsdag i måneden* er der åben biostatistisk vejledning.
Ingen tilmelding nødvendig. (betingelser se ovenfor)
Tid: kl. 13.00 - 15.00
Sted: J.B. Winsløw Vej 9b, stuen th. (køkkenet) Lokale 1.36
Tidspunkter: Kommende datoer

* der kan forekomme ændringer, fx ved helligdage etc.

Kontakt

 (for andet end booking): Birgit Debrabant

Biostatistisk vejledning

Ledige tider: 2020

Booking

Åben biostatistisk vejledning

Den 1. tirsdag i måneden kl. 13-15 (ingen booking bare kom)

Drop in

Biostatistics I+II

Statistisk metodekursus der tilbydes to gange årligt

Ph.d. kursus

Biostatistisk forskning

Metode- og anvendelses-orienteret statistik indenfor sundhedsvidenskab

Om: Biostat

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies