Skip to main content
DA / EN

Uddannelse

Profil af bachelor og kandidatuddannelserne i psykologi ved Syddansk Universitet

 • Klar sundhedspsykologisk og anvendelsesorienteret profil, der skinner igennem i uddannelsens opbygning og undervisning.
 • Tilknytning til det omkringliggende samfund via forskning og undervisere.
 • Integrering af metodefag gennem hele opbygningen af bacheloruddannelsen.
 • Sammenhæng mellem grundfag og forskning der omsættes til konkrete kompetencer.
 • Kandidatuddannelse med sigte på erhvervskompetencer.
 • Jobforberedende praktikforløb på kandidatuddannelsen.
 • Modulopbygning sikrer, at studerende får mulighed for at fordybe sig i et element ad gangen og skaber et overblik og naturlig ’opbygning’ af viden.
 • Uddannelse lever op til  EuroPsy kriterier for uddannelse i psykologi.
 • Vægt på en kompetent og professionel studieledelse og studieadministration og et velfungerede studienævnsarbejde.
 • Dynamisk studieopfølgning der giver rum for nytænkning og udvikling.
 • Studerende har gode muligheder for at påvirke fortsat uddannelsesudvikling via studienævn, evalueringer, kontakt til studieledelse og faglige vejledere.
 • Mange ansøgere – potentiale for rekruttering af studerende med særdeles gode forudsætninger – herunder særlig kvote 2 optag.

Yderligere information om uddannelserne findes på uddannelsernes sider:

Sidst opdateret: 20.05.2022