Skip to main content

Færdiguddannet – og hvad så?

Efter fem år på SDUs tunge, lange betongange står du med et cand.psych.-bevis – men hvad skal der så ske? Hvilken karrierevej skal man følge, skal der forskes? Offentlig ansættelse? En autorisation? Vi har her samlet et lille overblik over umiddelbare karrieremuligheder som nyuddannet psykolog.

Mange veje fører bekendt til Rom – og en kandidat i psykologi åbner mange forskellige døre. Første skridt er vel egentlig at finde ud af, hvad du vil bruge uddannelsen til, for kompetencer har man nok af, som nyuddannet. Det er vigtigt at huske som nyuddannet, at selvom man måske ikke har så meget praktisk erfaring, så er man som nyuddannet typisk opdateret på nyeste forskning. Derudover kan man ofte bidrage med nye perspektiver på arbejdsområdet, og langt de fleste har måske også kompetencer, erfaringer og viden med sig fra frivilligt- og studiejob eller i hvert fald fra praktikken.

Dernæst er spørgsmålet hvilken karrierevej, man ønsker at gå – offentlig eller privat ansættelse, selvstændig eller måske forskervejen? Her er der ideer til, hvad der findes af muligheder:

Offentlig ansættelse: En stor del af psykologer er ansat i det offentlige, hvor de arbejder med forskellige former for behandlings-, rådgivnings-, evaluerings- og undervisningsarbejde. De to store områder indenfor det offentlige som psykolog er PPR (pædagogisk-psykologisk rådgivning) og psykiatrien:

  • PPR: PPR-psykologer arbejder dels med psykologisk testning af børn, og så har de rådgivende samtaler med lærere, pædagoger, ledere og forældre i forhold til at skabe det bedst mulige samarbejde, så man kan imødekomme det enkelte barns behov og skabe de bedste rammer og håndtering af børn og unge mellem 0-18 år. Arbejdet foregår i teams i kommunen, hvor der inden for PPR desuden ofte er gode muligheder for at blive autoriseret og videreuddannet som specialist;
  • Psykiatrien: Psykiatrien er opdelt i børn/unge og voksne, og her arbejder man med mange forskellige psykologiske problemstillinger, metodiske tilgange og arbejdsopgaver. Her arbejder man, i samarbejde med andre fagfolk, med at udrede samt teste henviste patienter for psykisk lidelse, har samtaleforløb med patienter og superviserer kolleger på afdelingen. 

Privat ansættelse: Psykologer findes ligeledes ansat som konsulenter eller i virksomheders uddannelses-, personale- og videnskabsafdelinger.

  • Private psykologpraksisser: Som psykolog kan man udføre klinisk arbejde med samtaleterapi indenfor forskellige metodikker i private psykologpraksisser, hvor man kan finde ansættelse, uden at gå selvstændig;
  • Konsulentvirksomheder: Som konsulent er det ofte inden for det mere arbejds- og organisationspsykologiske opgaver som ledelses- og medarbejderudvikling, optimering af det psykiske arbejdsmiljø og optimering af samarbejde i virksomheder;
  • Andre stillinger: Man skal ikke lade sig kue af, at det måske ikke specifikt søges efter en psykolog. Inden for næsten alle områder, hvor mennesker er involveret, kan psykologer bruges: eksempelvis i HR, tilpasning af undersøgelser, teknik, produkter, kampagner samt brugeres adfærd, behov og kompetencer.

Selvstændig: Derudover er der selvfølgelig altid muligheden for at gå selvstændig, enten med egen kliniske praksis, konsulentvirksomhed eller lignende. Det er måske ikke lige førstevalget, hvis man er nyuddannet, men hvis man har ideen, kan man få rådgivning og hjælp af Dansk Psykologforening til det praktiske i form af opstart af egen virksomhed.

Forskning: Desuden kan man endeligt vælge forskningsvejen, hvor man med en Ph.D., som kan påbegyndes efter kandidatspecialet, tager en treårig forskeruddannelse, ofte ved universitetet, hvor man undervejs både underviser og forsker. Man kan også, hvis man er ansat i en privat eller offentlig virksomhed, hvor man udfører sin Ph.D. under deres interesseområde opnå en erhvervs-Ph.D.

Videreuddannelse: Selv når man er færdig med kandidaten, har man stadig forskellige muligheder for videreuddannelse. Første mulighed for dette er autorisationsuddannelsen.

Autorisation: Det er ikke et krav, at man skal være autoriseret, for at arbejde som psykolog i steder som psykiatrien, PPR eller privat praksis. Alligevel er det et kvalitetsstempel, som de fleste psykologer søger, da det sikrer et højt psykologifagligt niveau. Der er helt generelle krav, der skal opfyldes, før man kan sende sin autorisation til godkendelse ved Psykolognævnet. En psykolog kan tidligst autoriseres 2 år efter afsluttet kandidatuddannelse. Kravene er blandt andet 160 timers supervision, hvoraf mindst 40 timer skal være individuel, mindst 40 skal være gruppe og mindst 40 skal være ved ekstern supervisor. Herudover skal man have nogle såkaldte konfrontationstimer, hvilket i praksis betyder 500 timer med udredning og 500 timer med intervention. Også her er der krav til, at timerne skal fordeles ift. individuelle og gruppe eller organisationer.

Specialisering: Derudover kan man specialisere sig inden for tre hovedområder: i) børnepsykologi, ii) voksenpsykologi og iii) arbejds- og organisationspsykologi. Der findes i alt ti forskellige specialistuddannelser og den er normeret til tre år. Ydermere kan man indenfor regionen få tilbudt en specialpsykologuddannelse, som er til autoriserede psykologer, der vil specialisere sig indenfor hhv. børne- og ungdomspsykiatri eller psykiatrien. Dette tager fire år.

Desuden kan man altid søge vejledning og hjælp hos Dansk Psykologforening, der kan rådgive i forhold til profession og karriere samt sparring i forhold til karrieremæssige overvejelser. Dette kan ske ved at ringe og træf aftale om karrieresparring hos konsulent cand. psych. Helle Kiertum, hverdage undtagen onsdag kl. 10.00-12.00 på tlf.: 35 26 99 55.

Sidst opdateret: 19.10.2023