Skip to main content

Institut for Psykologi

Det gør vi ved

  • at vægte sammenhæng mellem sundheds-, klinisk- og biologisk psykologi som centrale og prioriterede forskningsområder;
  • at udbyde forskningsbaseret uddannelse med vægt på anvendelsesorienterede aspekter af psykologien og på metodemæssige kompetencer;
  • at tilbyde forskningsbaseret faglig rådgivning og udredning til offentlige og private institutioner;
  • at formidle viden der bidrager til løsning af psykologisk relaterede problemstillinger i sundheds- og socialsektoren, i uddannelsessektoren og i private og offentlige virksomheder.

Vores styrke er

  • et åbent, dynamisk og internationalt orienteret forsknings- og uddannelsesmiljø;
  • en særlig tyngde af de sundhedsvidenskabeligt orienterede dele af psykologien;
  • fokus på at etablere relevante tværdisciplinære relationer til øvrige uddannelses- og forskningsmiljøer ved SDU fra teknik til humaniora;
  • fokus på de anvendelsesorienterede dele af den psykologiske videnskab, hvor der er den mest nyskabende udvikling;
  • fokus på udvikling og dokumentation af evidensbaserede undersøgelses- og interventionsformer.