Skip to main content
DA / EN

Prospektiv undersøgelse af det mentale helbred hos voldsramte kvinder på krisecenter

 

Projekt titel

Prospektiv undersøgelse af det mentale helbred hos voldsramte kvinder på krisecenter

Projektansvarlig

Sarah Bøgelund Dokkedahl

Projektbeskrivelse

Formål:
Projektet søger at dokumentere omfanget af den vold kvinderne på den danske krisecentre har oplevet samt besvare følgende forskningsspørgsmål:

  • Hvad er de psykiske konsekvenser af partner- og familierelateret vold blandt kvinder på de danske krisecentre?
  • Hvad er konsekvenserne af psykisk vold?
  • Hvordan udvikler det psykiske helbred sig i forbindelse med opholdet og ved 3 måneders opfølgning?

Baggrund:
Partner og familierelateret vold er en kendt risikofaktor for udviklingen af Posttraumatisk Stress Forstyrrelse (PTSD) og andre psykiske konsekvenser. I Danmark kan voldsudsatte kvinder få ophold på et af landets 43 krisecentre (KC) under Servicelovens §109, et tilbud som omfatter omsorg og støtte, men som siden 2016 har været frataget retten til psykologhjælp. Forskning har vist, at psykologiske interventioner kan forbedre det psykiske helbred blandt voldsudsatte, men vi mangler viden om, hvordan det psykiske helbred udvikler sig blandt kvinder, som har haft ophold på danske krisecentre.

Fokus:
Psykisk vold samt udviklingen af psykiske symptomer over tid.

Metoder:
Prospektiv undersøgelse ved brug af spørgeskemaundersøgelse samt et systematisk review med meta-analyser.

Startdato og forventet slutdato

1.01.2018 - 31.12.2020

Hovedvejleder

Professor Ask Elklit, Institut for Psykologi, SDU

Bi-vejledere

Overlæge Trine Rønde Kristensen, Frederiksberg Hospital

Projektet udføres under

Videnscenter for Psykotraumatologi forskningsgruppe

Samarbejdspartnere

Kvindecenterfonden Dannerhuset;
Kvindehjemmet;
Odense Krisecenter;
Røntofte Krisecenter

Finansiering

Offerfonden

Nøgleord

Psykisk vold, intim partner vold, familie-relateret vold, PTSD, C-PTSD

Sidst opdateret: 01.08.2023