Velkommen til Videnscenter for Psykotraumatologi

Aktuelle nyheder

Når arbejdet resulterer i PTSD. Læs her. 
Satspuljemidler til Dansk Stalking Center. Læs her.  

Nyligt afholdte arrangementer

Ny forskning inden for børne- og unge-området
Inden for de seneste år har Videnscenteret fokuseret på børne- og unge-området, og det har ledt til en masse ny viden, der kan bruges til at forstå, forebygge og behandle traumatiseringen af børn og unge. En stor del af forskningen inden for børne- og ungeområdet er fokuseret på at udvikle og teste screening-værktøjer til at identificere traumatiserede børn og unge. 

Videnscenteret har bl.a. udviklet screening-værktøjet Thomas-testen for børn ned til 6 år og OCTS (Odense Child Trauma Screening) for børn ned til 4 år. Disse værktøjer er med til at sikre en tidlig indsats over for traumatiserede børn, der kan forhindre eller mindske nogle af de konsekvenser det kan have for børnene senere i livet.
En beskrivelse af disse screening-værktøjer kan du finde i boksen ”Måleredskaber til udredning af børn” til højre for denne tekst.

Noget af det, der kan forårsage traumereaktioner hos børn og unge er mishandling og svigt, og Videnscenteret har inden for de seneste år forsket i, hvilke konsekvenser disse oplevelser kan have for barnet på en lang række problemområder. Meget af denne forskning er baseret på et tværsnitsstudie foretaget af Det Nationale Analyse- og Forskningscenter for Velfærd, der har frembragt en stor viden om voksnes oplevelser af mishandling og svigt i barndommen. Videnscenteret har brugt data fra denne undersøgelse i en lang række analyser til at forstå de enkelte typer og mønstre af mishandling og svigt og hvordan de påvirker skoleproblemer, stof- og alkoholmisbrug, coping-mekanismer og PTSD. Alt dette bliver brugt til at forbedre og specificere indsatsen over for børn og unge, på baggrund af det mishandlingsmønster de har været udsat for.

Dette er bare et udsnit af den store mængde forskning, der er foretaget på børne- og ungeområdet og du kan finde en oversigt over alt den forskning som Videnscenteret har publiceret på området i boksen ”Litteratur omkring børn og unge” til højre for denne tekst. Herudover kan du få en større indsigt i, hvad det vil sige når børn og unge traumatiseres under temasiden ”Når børn og unge traumatiseres”.

Om os

Videnscenter for Psykotraumatologi er en forskningsenhed og en del af Institut for Psykologi på Syddansk Universitet. Enheden er ledet af professor Ask Elklit, som har forsket i psykotraumatologi i mere end 25 år.

Videnscenter for Psykotraumatologi har landets største ekspertise inden for akut stressforstyrrelse (ASD), posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD) og kompleks PTSD. Ude til højre på siden er det muligt at læse mere om os, om psykotraumatologi som område og om de projekter, som Videnscenteret i øjeblikket arbejder på og udgivet publikationer om.

Vold

Vores forskning på dette område indbefatter bl.a. stalking, interpersonel vold og voldtægt.

Børn

Vores forskning på dette område indbefatter bl.a. måleredskaber til udredning, traumefokuseret behandling og de danske børnehuse.

Krig

Vores forskning på dette område indbefatter bl.a. krigsveteraner og flygtninge.

Rehabilitering

Vores forskning på dette område indbefatter bl.a. kvinder på krisecentre og incest-ramte.

Sygdom

Vores forskning på dette område indbefatter bl.a. kronisk sygdom og forældre til kronisk syge børn.

Arbejde

Vores forskning på dette område indbefatter bl.a. arbejdsrelateret vold og traumer, hos eksempelvis politiet og ansatte på bosteder, psykiatriske afdelinger etc.

Katastrofer

Vores forskning på dette område indbefatter bl.a. katastrofeberedskab.

Nyhedsbrev

Her kan du tilmelde dig det nyhedsbrev, som Videnscenter for Psykotraumatologi sender ud ca. 1 gang pr. kvartal med nyheder omkring vores artikler, rapporter og begivenheder.

Tilmeld dig nyhedsbrevet her

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies