Skip to main content

Offentlig-Privat Innovation - Living Design Lab (OPI-LDL)

Information om OPI Living Design Lab

OPI Living Design Lab forløb fra 1. september 2016 til 31. august 2019. Det var et samarbejde mellem Kolding, Billund og Haderslev kommuner, tre erhvervskontorer, Syddansk Universitet og private virksomheder. Welfare Tech, Design2Innovate og CoLab var også partnere i projektet. Der blev udviklet fire raffinerede prototyper på løsninger på fire velfærdsudfordringer indenfor 1. affald i det offentlige rum, 2. indeklima i folkeskolen, 3. mit hjem som offentlig arbejdsplads og 4. pårørende til demensramte (læs mere på: livingdesignlab.dk). Det skete i tæt samarbejde med kommunernes driftsenheder, der blev brugt som ”living design labs”. Det potentielle danske marked for slutprodukterne er samtlige 98 kommuner, men velfærdsløsninger kan ofte globaliseres.

Måden at gribe innovationsprojekterne an på var baseret på designtænkning. Designtænkning handler om at systematisere den opdagelse, de forskellige parter går igennem i processen, og den særlige måde at tænke på understøtter samarbejdet mellem parterne i innovationsforløbene ved at italesætte tavs viden, skabe fælles forståelse og opnå fælles indsigt i brugernes oplevelser og behov. Indsigterne omsættes til design af nye løsninger, der testes og udvikles i daglige brugssituationer, altså i ”living design labs”.

Når dit hjem bliver en arbejdsplads

Hvordan kan så forskellige parter som kommuner, virksomheder og borgere bringes sammen om at udvikle nye, fælles løsninger på velfærdsproblemer, som alle parter får noget ud af? Det spørgsmål har programmet Offentlig Privat Innovation via Living Design Lab (OPI LDL) forsøgt at svare på. Intentionen var at skabe øget omsætning, flere jobs og bedre eksportmuligheder for private virksomheder og samtidig løse komplekse, kommunale velfærdsudfordringer til gavn for kommuner og borgere.

Et digitalt dialogværktøj skal kombinere borgerens ret til at bestemme i eget hjem med plejepersonales ret til et godt arbejdsmiljø ”Mit hjem som arbejdsplads” er et digitalt dialogværktøj, der giver borgeren større medindflydelse på, hvordan hjemmet indrettes med nødvendige hjælpemidler, samtidig med at det bliver lettere for plejepersonalet at løse opgaven hos borgeren på en forsvarlig måde.

Derudover støtter redskabet også personalet og borgeren i løbende at få en god forventningsafstemning. Og det sikrer, at personalet nøjagtigt ved, hvordan diverse hjælpemidler skal anvendes hos borgeren. Redskabet kan også give plejepersonalet et bedre psykisk arbejdsmiljø, fordi det kan nedbringe risikoen for konflikter, hvilket på længere sigt kan reducere antallet af sygemeldinger.

- I dag opleves vores medarbejdere tit som ”kommunen, der kommer med et målebånd, og hvor intet kan lade sig gøre”. Her skaber vi et dialogværktøj, hvor borgeren, de pårørende og medarbejderen sammen kan udforske den bedste løsning, f.eks. når en plejeseng skal ind i boligen. Det giver større medansvar hos de pårørende. Og det giver medarbejderen et frirum, fordi systemet og ikke medarbejderen fortæller, hvad der kan lade sig gøre, påpeger Susanne Nørgaard Fogh, distriktsleder for hjemmeplejen i Haderslev Kommune.

Rød, gul eller grøn seng

En af de centrale features ved redskabet er, at man scanner borgerens bolig med en tablet. Herefter kan man digitalt indsætte f.eks. en plejeseng og flytte rundt på møblerne i rummet, så der bliver plads til både møbel og arbejdsrum. Redskabet er fodret med arbejdsmiljølovens regler bl.a. om arbejdsrum. Derfor bliver den digitale seng rød, gul eller grøn ved en placering. Det røde kan ikke accepteres. Det grønne er lige i øjet, mens det gule viser, at man næsten er i mål og kan overveje at leve med det eller finde en bedre løsning.

- Der er mange muligheder i systemet, som kan fremme det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø. Løsningen hjælper til anvendelse af hjælpemidler og til den bedst mulige placering af dem. Vi kan bestemt se en forretning her, siger Conni Winther Jensen fra ARBEJDSMILJØEksperten og fortsætter:

- Vi har oplevet udviklingssamarbejdet i OPI LDL som fremragende. Kommunerne har fundet borgere til os, så vi kunne komme hjem til dem i udviklingsprocessen. Og vi har kunnet lave en businesscase, der viser, at kommunerne bl.a. kan få nedbragt konfliktniveauet og få sygefraværet og antallet af arbejdsulykker bragt ned.

Next step

Ved OPI LDL’s afslutning er alle virksomheder i tæt dialog med de tre deltagende kommuner om at fortsætte samarbejdet i et nyt udviklingsprojekt, hvor prototypen markedsmodnes og tilpasses kommunernes behov og krav.

OPI LDL Konsortiet består af ARBEJDSMILJØEksperten, Life-Partner og TakeAWalkVR


Sidst opdateret: 06.03.2024