Skip to main content

Benefit4Regions

Et grænseoverskridende samarbejde

Interreg projektet Benefit4Regions (2016-2019) igangsatte et dansk-tysk samarbejde indenfor udvikling af landdistrikter. Landdistrikter opfattes på begge sider af den dansk-tyske grænse ofte som fremtidens "problemregioner". Målet med Benefit4Regions var at vende denne tendens ved erfaringsudveksling, læring og øget samarbejde på tværs af grænsen.

Landdistrikterne i Syddanmark og Nordtyskland har i årtier været presset af en række udviklingstendenser som urbanisering, globalisering og centralisering. Offentlige og private aktører på begge sider af grænsen arbejder strategisk og proaktivt med at vende udviklingen, skabe grøde og vækst for at revitalisere områderne.

I fyrtårsprojektet Benefit4Regions sluttede 11 projektpartnere og 20 netværkspartnere fra Danmark og Tyskland sig sammen om at udveksle erfaringer, lære af hinanden, udvikle ideer og løsninger til landdistriktsudfordringerne, der ofte er ens uanset land. Projektdeltagerne var offentlige aktører som kommuner, regioner og erhvervsfremmeorganisationer såvel som private organisationer og virksomheder, der aktivt arbejder på at fremme udviklingen i landdistrikterne. Der blev etableret ni casestudier – en pendant til erfa-grupper – der hver fokuserede på forskellige udfordringer i landdistrikterne som turisme, finansiering, digitalisering, lokale fødevarer og rekruttering af arbejdskraft.

En gruppe forskere fra bl.a. Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse undersøgte casestudiernes arbejde for at blive klogere på, hvordan samarbejdet og kommunikationen udvikledes sig i grupperne. Deltagerne var vidt forskellige på flere punkter – de havde forskellige nationaliteter og modersmål, de var ansat i en række (ofte politisk styrede) organisationer på begge sider af grænsen, hvor de havde forskellige ansvarsområder og stillinger. Udviklingen af nye løsninger i landdistrikter kræver inddragelse af lokale aktører som fx borgere, foreninger og landsbylaug, hvilket tilføjede mere kompleksitet til casestudiernes opgave. Forskerne fokuserede i deres arbejde på at undersøge, hvordan der kan skabes succesfulde netværk indenfor landdistriktsudvikling – gerne på tværs af landegrænser!

Information om Benefits4Regions

Benefits4Region er finansieret af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Partnerne i projektet, foruden SDU og Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume, er: Wirtschafts-Förderungs-Agentur Kreis Plön (leadpartner), Landdistrikternes Fællesråd, Sønderborg Kommune, Guldbergsunds Kommune, Fachhochschule Kiel, Kreis Scleswig-Flensburg, Kreis Plön, Kalundborgegnens Erhvervsråd, og Forschungs- und Entwicklunskerengszentrum Fachhochschule Kiel.

Sidst opdateret: 06.03.2024