Skip to main content
DA / EN

Årsrapport 2002/2003 (læs mere og hent pdf her)

TEMA: Nye Organisationsformer

"Studiet af nye organisationsformer aktualiseres af flere forskellige forhold. For det første de ændringer i samfundet, som ofte omtales som et skift til "Den Nye Økonomi". Om end der er megen uenighed og uklarhed om, hvad dette begreb rummer, er der næppe tvivl om, at samfundet undergår nogle særdeles markante ændringer i disse år. Ændringer, som i høj grad slår ind i den måde, hvorpå virksomhederne organiserer deres aktiviteter."

Uddrag af forordet fra CESFOs Årsrapport 2002/2003 CESFOs rapportserie nr. VI

Læs årsrapporten her eller rekvirer et trykt eksemplar fra sekretariatet
Redaktionen afsluttet: 12.11.2007