Skip to main content

Supply Chain Resilience i små og mellemstore danske produktionsvirksomheder

Projektperiode

01.07.2021 - 30.06.2023

Om projektet

Den seneste pandemi har for alvor udstillet SMV’ers sårbarheder overfor forstyrrelser og nedbrud i forsyningskæder og udfordringer med at få leverancer frem til kunden. Det er ikke nok blot at fokusere på krisehåndteringen i forhold til COVID-19-krisen. Man skal også sikre robusthed i forhold til fremtidige forstyrrelse i forsyningskæden.

Projektets formål er således at opbygge en markant større resiliens hos SMV’er inden for produktion. Dette vil ske ved, at projektet identificerer og adresserer sårbarheder i 2x10 virksomheders forsyningskæder og herigennem opbygger viden, kompetencer og værktøjer inden for risikostyring af forsyningskæder.

Samarbejdspartnere

Projektet udføres i et samarbejde mellem SDU, CBS og Universität Bremen.

Fra SDU:
Fra CBS:
Fra Universität Bremen:

Finansiering

Projektet er finansieret af Industriens Fond.

Sidst opdateret: 08.09.2021