Skip to main content

Oversvømmede kældre, skybrud, der overbelaster kloakkerne, risiko for dårlig vandkvalitet ved stigende grundvand og udfordringer med kystsikring. Det er udfordringer, vi i stigende grad oplever som følge af klimaforandringer.

Det er en problematik, der overskrider grænserne i den dansk-nordtyske region. Landskabet og klimaet er på mange måder ens, og på begge sider af grænsen er vandsektoren stærk, men væksten og eksporten af vandteknologi er stagnerende.   

Det giver potentiale for innovation og styrkelse af erhvervslivet på tværs af landegrænsen og at øge regionens robusthed mod klimarelaterede risici og udvikling af energi- og ressource effektive løsninger til vand og spildevand.

Målet nås gennem samarbejde

Projektet Neptuns mål er at udløse innovations- og vækstpotentialet indenfor vand-, spildevands- og klimatilpasningssektoren og samtidig bygge bro mellem udbud og efterspørgsel på tværs af den dansk-tyske grænse.

Tværfagligt samarbejde indenfor vandhåndtering og klimatilpasning på tværs af grænsen er nødvendigt for at udnytte potentialet for betydelig udvikling og eksport. Tyskland har f.eks. stor erfaring med genanvendelse af regnvand og kystsikring, mens Danmark har stor succes med multifunktionelle klimatilpasningsløsninger.

Projektets langsigtede effekt er en betydelig stigning i nye miljøvenlige vandteknologiløsninger, forretningsmodeller og øget synlighed af den dansk-nordtyske regions innovative vandteknologivirksomheder (især SMV’er).

Partnere og information

Der er i alt 21 partnere fordelt på 3 universiteter, 4 regioner/kredse, 2 kommuner, 4 forsyningsselskaber, 5 grønne erhvervsorganisationer/klynger/centre, 1 teknisk skole, 1 forening for genanvendelse af regnvand og 1 digelaug.

Klyngeorganisationen CLEAN er projektejer.

Vil du vide mere om Neptun-projektet, så kontakt professor Per Vagn Freytag, lektor Mads Bruun Ingstrup eller projektkoordinator Jane Petersen - alle fra Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse på SDU.

Projektet løber fra 1. marts 2020 til 28. februar 2023.

Projektet er finansieret af Interreg Deutschland - Danmark

Sidst opdateret: 04.08.2020