Skip to main content

Værdikæde- og innovationssamarbejde blandt havne- og logistik virksomheder.

Projektperiode

01.02.2022 - 31.12.2022

Om projektet

Der eksisterer i dag en stærk konkurrence blandt danske havne- og logistikvirksomheder, hvilket hæmmer mulighederne for nye værdikædesamarbejder og strategiske innovationspartnerskaber. På sigt skader dette ikke kun udviklingen og væksten i den enkelte virksomhed, men vil også kunne skade klyngens nuværende styrkeposition indenfor eksempelvis olie/gas og offshorevind.

Projektet vil på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse samt fokusgruppeinterviews med havne- og logistikvirksomheder kortlægge eksisterende og potentielle strategiske innovations- og samarbejdspartnerskaber. Konkret vil der blive peget på innovative tiltag, som virksomhederne kan mødes og samarbejde om, bagvedliggende interesser virksomhederne kan have i at samarbejde samt hvilke roller virksomhederne kan forventes at indtage i samarbejdsrelationerne. I sidste ende skal kortlægningen skabe yderligere sammenhold og vækst blandt de danske havne- og logistikvirksomheder.

Samarbejdspartnere

Projektet udføres i et samarbejde med MARLOG Esbjerg Hub, Lisbeth Brøde Jepsen, projektleder, projektpartner

Deltagere fra SDU

Mads Bruun Ingstrup, lektor og institutleder, projektleder

Lone F. Toftild, chefkonsulent, projektleder

Kristin B. Munksgaard, professor MSO, leder af SDU Business School, projektdeltager

Torben Damgaard, lektor og institutleder, projektdeltager

Cæcilie Østergaard Knudstorp, projektkoordinator, projektdeltager

Finansiering

Projektet støttes af MARLOG via en bevilling fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.


Sidst opdateret: 06.03.2024