Skip to main content

Forretningsmodeller efter Covid-19

Hvordan tilpasser man forretningsmodellen i kølvandet på Covid-19?

Formålet med projektet ”Forretningsmodeller efter Covid-19 – læring og inspiration fra genstartNU” er at opsamle erfaringer fra de mange virksomhedsrettede forløb under Industriens Fonds program "genstartNU" og omsætte dem til værktøjer og inspiration, der kan bidrage til at styrke forretningsmodellerne i danske SMV’er, men også styrke f.eks. salgskanaler, forsyningskæder, værditilbud og kunderelationer i lyset af de forandringer, der følger af Covid-19.

Der skal bl.a. udarbejdes cases med eksempler på god praksis, nye værktøjer til erhvervsfremmesystemet og en håndbog til udvikling af forretningsmodeller målrettet SMV-ledelser. Herudover skal projektet opsamle erfaringer til brug for design af fremtidige programmer under Industriens Fond.

Om projektet

Projektet gennemføres af IRIS Group i samarbejde med forskere fra Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, SDU, AAU, Copenhagen Business Hub - Erhvervshus Hovedstaden, Erhvervshus Nordjylland og Erhvervshus Sydjylland og er finansieret af Industriens Fond.

Fra SDU deltager lektor Mads Bruun Ingstrup, postdoc Bo Mortensen og professor Per Vagn Freytag.

Projektperioden strækker sig fra august 2020 til december 2021.

Du kan læse mere om projektet her.

Sidst opdateret: 04.10.2021