Skip to main content

Cirkulære Digitale Kompetencer

Vi har i samarbejde med Lifestyle & Designcluster afholdt et 5½ dages kursusforløb om bæredygtighed og digitalisering for 13 virksomheder inden for turisme og oplevelseserhvervet. Ud over input om SoMe-strategi, bæredygtig, cirkulær økonomi, strategisk samarbejde, kommunikation og meget andet, har deltagerne arbejdet med deres eget udviklingsprojekt. Vi glæder os til at starte endnu et hold op til oktober, Lone Toftild, SDU.


Det har været et meget udbytterigt kursusforløb - dels fordi det har været meget intenst, så emnerne har nærmest været top of mind hos mig gennem hele kursusperioden, og dels fordi vi hver især har arbejdet konkret og målrettet med et fokusområde i vores egen virksomhed.

Samtidig har det også haft stor værdi, at vi startede med et internatkursus, hvor vi lærte vore medkursister nærmere at kende, og dermed gennem forløbet og givetvis også her efterfølgende har nemmere ved at vende os mod dem for sparring.

For mit eget vedkommende har kurset givet mig det skub, der skulle til for at få et længe ønsket projekt kørt ud over rampen i vores virksomhed. Et projekt, som gerne skal resultere i, at flere af vores gæster kommer ud og er aktive, når de besøger os, og hvor de så samtidig får mulighed for at lære om naturen og historien her på stedet, Lis Kristensen, LOasen Vesterhede.

Med et skræddersyet forløb i cirkulære digitale kompetencer vil du bl.a.:

  • Opnå en forståelse for din virksomheds cirkulære potentiale og blive i stand til at udvikle og implementere en cirkulær forretningsmodel, der skaber værdi i din virksomhed.
  • Forstå hvordan digitale teknologier kan bruges som et effektivt redskab til at skabe og formidle de gode historier, herunder en strategisk brug af sociale medier.
  • Blive en del af et relevant branchenetværk, hvor du har mulighed for at sparre og dele erfaringer med andre virksomheder i samme situation.

I efteråret 2022 vil der starte to nye hold. Klik på holdet herunder for at se programmet for forløbet.

Hold 2 med start 27.10.2022

Hold 3 med start 31.10.2022

Tilmeld dig her (Tilmelding sker via Podio)

Formålet med forløbet er at ruste ledelse og nøglemedarbejdere i din virksomhed til strategisk og forretningsmæssigt at arbejde med grøn omstilling og digitalisering som grundlag for fornyet vækst og udvikling. Fremtidens udfordringer skal omsættes til konkrete forretningsmæssige potentialer, og der skal kickstartes en praktisk udvikling hen mod nye mål.

Turismen og oplevelsesøkonomien står over for en genstart efter en hård periode med Covid-19. Men det er også en sektor, hvor innovationspotentialet er stort, og hvor det giver god forretningsmæssig og miljømæssig mening at arbejde med cirkulær omstilling og digitalisering. I dette forløb opbygger vi nye konkurrencefordele for din virksomhed og fremmer løsninger, der skaber værdi for alle i din værdikæde.

Jeres kunder, dvs. turister og lokale brugere af kultur-, natur- og oplevelsestilbud, er blevet mere opmærksomme på bæredygtighed. Den udvikling vil kun fortsætte og styrkes over det næste årti. Der ligger store potentialer i at udvikle produkter og services, som giver mening og skaber sammenhængende fortællinger, herunder med brug af de digitale redskaber.

Dette kompetenceudviklingsforløb vil kickstarte en forandringsproces i din virksomhed, hvor I arbejder både med generelle principper og metoder og med at omsætte mulighederne til praksis i din virksomheds egen kontekst. Vi arbejder tæt med dine egne udfordringer og muligheder, så vi sikrer, at du får et konkret udbytte med hjem.


Turismen og oplevelseserhvervene er en bred sektor. I dette projekt inviteres både hoteller, campingpladser, museer, attraktioner, restauranter, besøgscentre, sommerhusudlejere o.l. Men tilbuddet kan i lige så høj grad benyttes af kulturcentre, sportsfaciliteter, butikker, transportselskaber, eventbureauer, rejseselskaber, turguides m.v.

Forløbet retter sig både mod ledelsen og mod nøglemedarbejdere, og det tilrettelægges med et kort introducerende grundmodul med fokus på cirkulær økonomi og digitalisering. Herefter følger et ledelsessprint, der sætter fokus på de ledelsesmæssige opgaver, der knytter sig til at igangsætte og gennemføre forandringer i din organisation. Dernæst følger et kompetenceudviklingsmodul med fokus på at omsætte disse elementer til innovation og værdiskabelse i turisme og oplevelseserhvervene. Endelig indeholder forløbet målrettede 1:1 opfølgende sparring på de potentialer og udfordringer, I møder i din virksomhed.


Cirkulær økonomi handler om at optimere ressourceforbruget for eksempel hen over døgnet eller året og at have procedurer til at spare på materialer og forlænge levetiden for ressourcer. Cirkulær økonomi handler også om at sikre en meningsfuld genanvendelse af restprodukter, som man ellers ville kassere, enten i egen organisation eller hos andre.

Turismen og oplevelseserhvervene er allerede i høj grad startet på den grønne omstilling, herunder med at installere vedvarende energi, affaldssortering osv. Cirkulære metoder arbejder videre med sådanne virkemidler, men går også skridtet videre, fx med kompostering af biologiske affaldsprodukter, up-cycling af byggematerialer og inventar, selvforsyning, osv.

Et eksempel

Green Solution House på Bornholm har eksperimenteret med en lang række cirkulære metoder. For eksempel er hotellet bygget til, at man i højere grad bruger dagslys og mekanisk udluftning frem for elektriske løsninger. Hotellet er bygget med kunstnerisk genbrug af glasrester fra den lokale glasindustri som byggematerialer. Hotellet har ompolstret ældre møbler frem for at købe nyt. De grønne arealer omkring hotellet bygger på vandcirkulation og biodiversitet, således at de er attraktive året rundt.  Og meget mere ...


Arbejdsgange gøres nemmere, sikrere og mere effektive gennem digitale løsninger, og det udnytter de fleste virksomheder. De digitale løsninger letter bookinger, registreringer, betalinger, arbejdsplanlægning og meget andet, og analyser af større datamængder kan være af betydning for måden, som man tilrettelægger arbejdet, gennemfører markedsføring eller lægger an til nye investeringer. Men kommunikationen med kunderne gennem digitale løsninger er også eksploderet, og de fleste turistvirksomheder har taget de sociale medier i brug.

Integrationen med de sociale medier og dermed åbningen af nye veje til kommunikationen med kunderne, sikre mersalg og modtage feedback.

Et eksempel

Cafe Fru Dax brugte sine kasseoplysninger til at få et billede af, hvornår kunderne kommer hen over dagen, og hvad de køber hvornår. Det var også muligt at sammenholde data med vejret. Det gav virksomheden mulighed for både at dimensionere personaleforbruget og råvareindkøbet. Det gav også bedre kundeservice med mindre kødannelse.

Hvordan kombineres det cirkulære med det digitale? De digitale spor i virksomheden vedrører i høj grad ressourceforbruget. Energiforsyning og vandforbrug kan optimeres, hvis data sættes sammen med adfærden – både medarbejdernes og kundernes. På den måde kan man arbejde med at optimere driften.

Men når man måler real-time, kan man også lige så godt fortælle historien til kunderne, for eksempel ved, at de kan aflæse deres eget forbrug eller konsekvenserne af deres egne bidrag til den cirkulære dagsorden. Når det gælder involvering af kunderne, savnes der endnu gode løsninger.

Et eksempel

Hvor kommer råvarerne fra? Restauranters konstruktive samarbejde med leverandører kan blive til historier, som er med til at skabe omsætning og kundeloyalitet. Gennem forskellige medier kan der fortælles om dyrenes levevilkår eller afgrødernes vækst, måske endda ”real-time”. Initiativer som ”TooGoodToGo” følger overskydende fødevarers vej til forskellige sociale formål.

Undervisningen er gratis, men ...

  • Du skal løbende registrere dit tidsforbrug og skrive under herpå
  • Du skal selv betale for transport samt ophold og forplejning
  • Du skal dedikere dig til at lave lidt hjemmearbejde mellem modulerne
  • Du skal være villig til at videndele og sparre med de øvrige kursusdeltagere.

Anne-Mette Hjalager

Anne-Mette Hjalager er professor inden for turisme. Hun arbejder med forretningsmodeller og innovation, og hun har især de mindre virksomheders perspektiv. Hun har tidligere været involveret i projekter, hvor universitetet har hjulpet virksomheder med konkret forretningsudvikling, herunder indenfor oplevelser i naturen, wellness og gastronomi.

Peter Enger Cochrane

Peter Enger er ekstern lektor ved SDU siden 2001 og var med til at grundlægge de akademiske fagområder indenfor e-Business strategi, e-Commerce, e-Marketing samt Social Medie Strategi, og han samarbejder fast med forskere.

Peter er desuden digital strateg og rådgiver indenfor B2B og B2C forretningsudvikling, og grundlagde sin strategi-rådgivningsvirksomhed i 2002.  Igennem de sidste 20 år har Peter udviklet og formidlet de digitale fagområder indenfor strategi og ledelse med ny teori, koncepter, og innovative forretningsmodeller. Han har gennem uddannelse af såvel danske som internationale kandidater, og med en proaktiv digital innovationstilgang overfor erhvervslivet, sat sit præg på den globale digitale agenda.

Ann Højbjerg Clarke

Ann Højbjerg Clarke forsker i innovation og samspillet mellem forskellige aktører, herunder offentlige organisationer, virksomheder og klynger, for at understøtte udvikling, der skaber værdi for alle parter. Ann har undervist og faciliteret forløb for offentlige ledere, erhvervsaktører og virksomheder. Gennem forløbene udvikler deltagerne kompetencer via vidensformidling, sparring og øvelser.

Majbritt Rostgaard Evald

Majbritt Rostgaard Evald forsker i innovation og samskabelse mellem forskellige aktører, såsom offentlige organisationer, private virksomheder og klynger. Målet er at sikre værdiskabelse for alle parter. Indenfor området udvikler Majbritt også kurser til offentlige ledere, erhvervsaktører og virksomheder, hvor parterne udvikler deres kompetencer via vidensformidling, sparring og øvelser.

Lone Toftild

Lone Toftild er chefkonsulent ved SDU, Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, hvor hun blandt andet udvikler og afholder kurser inden for innovation, bæredygtighed og forretningsudvikling for lokale og regionale iværksættere og SMV’er.Har du spørgsmål vedrørende forløbet og indholdet, kan du kontakte Lone Toftild på lft@sdu.dk eller på tlf. 6550 1392.

Tilmeld dig her …

Projektet er støttet af EU's Socialfond og EU's Fond for Regional Udvikling samt Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.


Tilmeld dig her

Tilmelding

Sidst opdateret: 06.03.2024