Skip to main content

Airbnb-værters effekter på de arktiske lokale økonomier: Forbrug, iværksætteri og bæredygtighed

Projektperiode

01.05.2021 – 30.04.2023

Om projektet

I de senere år har et stigende antal privatpersoner og virksomheder udlejet boliger via Airbnb. Airbnb-turisme har vist sig at være et tveægget sværd: Airbnb-turisme skaber kunder til det lokale butiksliv, turistattraktioner og restauranter, men Airbnb konkurrer med andre billige overnatningsformer og øger risikoen for overturisme på populære destinationer.

Den hidtidige forskning har alene haft fokus på Airbnb-gæsternes perspektiv og på, hvordan Airbnb påvirker udviklingen i byområder og storbyer.

I dette projekt undersøges, hvordan Airbnb-turisme kan bidrage til regionsudvikling og bæredygtig turisme i landlige case-regioner i Norge (Nordland), Island (Nordisland) og Danmark (Nordjylland). Tesen for projektet er, at Airbnb er en gylden mulighed for iværksætteri i landdistrikter, og Airbnb-udlejere kan spille en positiv rolle i at skabe bæredygtig turisme samt økonomisk vækst og robusthed i områder langt fra byerne.

Metode for gennemførelsen

I projektet gennemføres en række eksplorative undersøgelser og interviews i de tre case-regioner, hvor der sættes fokus på Airbnb-udlejerne: Hvem er de, og hvad driver dem?

På makroniveau undersøges, hvorvidt Airbnb-udlejerne bidrager til den økonomiske udvikling af case-regionerne.

De tre case-regioner vil blive sammenlignet med henblik på at afdække, om Airbnb-turisme er en løftestang til regional udvikling og bæredygtig turisme.

Samarbejdspartnere

University of South-Eastern Norway (projektejer)

0Terje Andersen, Head of Institute, USN School of Business, Department Business and IT, Campus Bø

Birgit Leick, Associate Professor (projektleder)

University of Akureyri

Guðrún Þóra Gunnarsdóttir, Director, Icelandic Tourism Research Centre (steering group og projektdeltager)

Nordland Research Institute

Evgueni Vinogradov, Senior Researcher (referencegruppe)

Forskere fra SDU

Susanne Gretzinger, Associate Professor (projektdeltager)

Karol Jan Borowiecki, Professor (referencegruppe)

Finansiering

Finansieret af Nordisk Ministerråd med 250.000 DKK

Sidst opdateret: 03.01.2022