Skip to main content

Astronomikursus for Gymnasielærere

Her finder du informationer om kurset i Astronomi udbudt på FKF, SDU,  som i løbet af fem moduler giver fysiklærere tillægskompetence til at undervise i Astronomi på  gymnasialt niveau.

Kurset bliver tilrettelagt over to semestre i 2022-2023, og undervejs udarbejder du det undervisningsmateriale, som du skal bruge i din klasseundervisning. På SDU får du og dine elever efterfølgende fri adgang til teleskoper, og du får vejledning i at bruge dem.

TeleskopInformationer om de enkelte moduler findes herunder, og kursisterne får direkte besked om læseplaner og mødetidspunkter via vores online undervisningsmodul.

Der udstedes et kursusbevis som dokumentation for de nye kompetencer i astronomi, når kurset er gennemført.

Moduler

 • Grundlæggende astronomi
 • Galaksers dynamik og mørkt stof
 • Astrofysik og grundlæggende kosmologi
 • Observationskursus
 • Almen relativitetsteori og kosmologi

Undervisere:

Uddannelsen kort:

 • Omfang: Kurset indeholder 5 moduler på tilsammen 30 ECTS, som forventes afholdt i efteråret 2022 (15 ECTS) og  i foråret 2023 (15 ECTS).
 • Afvikling: Kurset afvikles fortrinsvis som fjernundervisning på hverdagseftermiddage, og tilstedeværelsen på SDU begrænses til 4-5 dage pr. semester.
 • Evaluering: Der gennemføres en særskilt mundtlig eksamen for hver af de fem moduler, der alle bedømmes med bestået/ikke bestået ved intern censur.
 • Pris: Kr. 30.000 pr. deltager (kurset kan kun tages som et samlet forløb).
 • Tilmeldingsfrist: d. 15. august 2022.
 • Kursusstart: SEPTEMBER 2022.

MERE INFO OG ADGANG TIL TILMELDING HER