Skip to main content

Astronomikursus for Gymnasielærere

Her finder du informationer om kurset i Astronomi udbudt på FKF, SDU,  som i løbet af fem moduler giver fysiklærere tillægskompetence til at undervise i Astronomi på  gymnasialt niveau.

Kurset bliver tilrettelagt over to semestre i 2020-2021, og undervejs udarbejder du det undervisningsmateriale, som du skal bruge i din klasseundervisning. På SDU får du og dine elever efterfølgende fri adgang til teleskoper, og du får vejledning i at bruge dem.

TeleskopInformationer om de enkelte moduler findes herunder, og kursisterne får direkte besked om læseplaner og mødetidspunkter via Blackboard.

Der udstedes et kursusbevis som dokumentation for de nye kompetencer i astronomi, når kurset er gennemført.

Moduler

Undervisere:

Uddannelsen kort:

  • Omfang: Kurset indeholder 5 moduler på tilsammen 30 ECTS, som forventes afholdt i efteråret 2020 (15 ECTS) og  i foråret 2021 (15 ECTS).
  • Afvikling: Kurset afvikles fortrinsvis som fjernundervisning, og tilstedeværelsen på SDU begrænses til 4-5 dage pr. semester.
  • Evaluering: Der gennemføres en særskilt mundtlig eksamen for hver af de fem moduler, der alle bedømmes med bestået/ikke bestået ved intern censur.
  • Pris: Kr. 30.000 pr. deltager (kurset kan kun tages som et samlet forløb).
  • Tilmeldingsfrist: d. 15. august 2020.
  • Kursusstart: SEPTEMBER 2020.

MERE INFO OG ADGANG TIL TILMELDING HER