Skip to main content
DA / EN

Mads Toudal Frandsen

Viceinstitutleder, professor

Telefon: 6550 4521
Email: frandsen@cp3.sdu.dk
Webside: SDU forsker portal

I min forskergruppe og på CP3-Origins-centeret, som jeg er en del af, forsøger vi at forstå to kæmpestore og relaterede mysterier i naturen. Nemlig hvor masse kom fra, og hvad mørkt stof er. 
 
I 70’erne blev det klart, at al den fysik, vi idag forstår, i bedste fald beskriver omkring 5 % af universet. En langt større del af universet består af mørkt stof, som vi ikke ved hvad er, men vi ved, at det har været helt afgørende for universets udvikling: Mælkevejen, vores bolig i universet, ville falde fra hinanden i dag uden mørkt stof. Kort sagt er verden født ud af mørket! 
 
Vi kan studere mørkt stof gennem den måde, det via tyngdekraften trækker i almindeligt stof som stjerner, galakser og galaksehobe. Med data fra mange forskellige eksperimenter på jorden, som LHC ved CERN, og i rummet, bla. på den internationale rumstation, forsøger vi også at observere mørkt stof direkte.
 
I mit arbejde analyserer vi data fra mange af disse eksperimenter, og med hjælp fra studier i fundamentale teorier og kosmologi, som nogle af mine kolleger på CP3 arbejder med, forsøger vi at finde den rigtige beskrivelse af mørkt stof. Nogle problemer inden for mit felt kan kun løses på supercomputere, og der arbejder vi tæt sammen med de mange fysikere og supercomputerspecialister på Institut for Matematik og Datalogi.