Skip to main content

Forskning

På SDU Slagelse trives praksisnære forsknings- og udviklingsprojekter i høj grad pga. det aktive og engagerede samfund og erhvervsliv i området. Den stærke sammenhængskraft mellem universitetet og lokalsamfund er helt unik og skaber nyttig, ny viden på tværs af fagligheder og videninstitutioner.

Forskerne på SDU Slagelse er samlet i et nyt, tværfakultært forskningscenter med Birgitte Sloth som forskningsleder.

Du kan læse om forskningen på de institutter, som er tilknyttet SDU Slagelse:
Sidst opdateret: 03.11.2021