Skip to main content

Forskning

På SDU Slagelse trives praksisnære forsknings- og udviklingsprojekter i høj grad pga. det aktive og engagerede samfund og erhvervsliv i området. Den stærke sammenhængskraft mellem universitetet og lokalsamfund er helt unik og skaber nyttig, ny viden på tværs af fagligheder og videninstitutioner.


Du kan læse om forskningen på de institutter, som er tilknyttet SDU Slagelse:

HR og personaleledelse før og under coronakrisen

Survey